درخواست کارت بازرگانی

اعضا و کاربران گرامي ، شما مي توانيد به جاي مراجعه و استفاده از روش هاي سنتي جهت تايپ و پر کردن فرم و تحويل حضوري به اتاق ، از سيستم آنلاين ثبت نام کارت جهت صدور استفاده نماييد. درخواست هاي شما توسط واحد صدور كارت بازرگاني اتاق بررسي شده و جهت ادامه مراحل کار اقدام خواهد گرديد.

 قابل توجه ثبت نام کننده محترم : برای صدور کارت بازرگانی، همراه داشتن اظهارنامه سالهای 89 و 90 و 91 اجباری می‌باشد.

لطفا قبل از ارسال درخواست به نکته هاي زير توجه نماييد

هنگام پر کردن فرم ، زبان صفحه کليد خود را تغيير ندهيد.

– اطلاعات فرم ها را به دقت تکميل و قبل از ارسال کنترل نماييد.

– راهنما و مدارک مورد نياز جهت صدور كارت بازرگاني  اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي را مطالعه فرماييد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز

سامانه یکپارچه صدور گواهی مبداء

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به منظور تسهیل روند صدور گواهی مبدا در نظر دارد، از طریق سامانه الکترونیکی، نسبت به صدور این گواهی اقدام کند. نظر به اینکه در آینده نزدیک درخواست حضوری صدور گواهی مبدا،مورد پذیرش واقع نخواهد شد و کلیه شرکت ها به ناچار ملزم به ارسال درخواست الکترونیکی از طریق سامانه مذکور خواهند بود، بازرگانان محترم می توانند جهت راهنمایی و آموزش، با شماره تلفن 35264109 تماس حاصل فرمایند. همچنین فایل راهنمای استفاده از کارتابل هوشمند بازرگان (سامانه یکپارچه گواهی مبدا) از طریق لینک زیر قابل دریافت

راهنمای استفاده از کارتابل هوشمند بازرگان ( سامانه یکپارچه گواهی مبداء )