استخر جلالی تبریز

تبریز ، نصف راه ، مابین مسجد المهدی و بیمارستان الغدیر

فقط آقایان

استخر متعلق به نیروی انتظامی میباشد و برای عموم آزاد است . هزینه هر نفر 10000 تومان.