لیست نمایندگیهای مجاز ایران خودرو در آذربایجان شرقی

تلفن                           نام و نام خانوادگی            شهرستان                کد نمایندگی

۷۲۳۷۷۶۶-۷۲۳۸۴۶۶            محمودوقلیداداشکریمی              بناب۴۰۰۱۸۰۲                       

                       ۲۲۴۱۴۲۶ ایوبخسروشاهی                       مراغه۴۰۰۱۸۰۳                              

         ۳۳۰۷۷۹۴-۳۳۰۷۹۵۴ احمدشیبانیاقدم                       تبریز                              ۴۰۰۱۸۰۴ 

۶۲۲۲۹۸۷                         کریموسیروسلطفی                    هشترود                           ۴۰۰۱۸۰۵

۲۲۲۳۰۰۸                         صفرعلیپورمحمدخان                    شبستر                             ۴۰۰۱۸۰۶

                     ۳۰۴۴۴۹۹ علیربیعیسلماناحمدزاده          هادیشهر                            ۴۰۰۱۸۰۷

سیدحسنصولتجوادپناهیآذرحاجیآقاباقرپور                عجبشیر                          ۴۰۰۱۸۰۸

                ۲۳۴۳۴-۲۸۵۹۴ ایوبقلیزاده                            اهر                                    ۴۰۰۱۸۰۹

         ۶۳۷۳۷۵۰ -۶۳۷۳۷۲۰ ناصرخودکار                        تبریز              ۴۰۰۱۸۱۰                  

       ۳ ۴۲۴۷۹۹۱-۳۴۲۴۹۰۴۴ مجیدامنیت پرست                      تبریز                                  ۴۰۰۱۸۱۱

                         ۲۴۹۳۷ ابراهیم ملکی                          میانه                                   ۴۰۰۱۸۱۲

                         ۴۰۰۱۹ احمدرضائ                            مرند                                  ۴۰۰۱۸۱۳

  ۳ ۳۳۰۹۴۴۲ شرکت سفیدبام تبریز محمد مهدی قائمیان اسکوئ   تبریز                               ۴۰۰۱۸۱۵

                     ۲۲۲۴۵۴۰ علی لطفی                              سراب                                 ۴۰۰۱۸۱۶

                    ۴۲۲۷۸۸۸ ابوالفضل کاردان                         آذرشهر۴۰۰۱۸۱۷                           

                      ۳۶۶۷۷ اسرافیل عظیمی                          مرند                                  ۴۰۰۱۸۱۸

                   ۲۶۶۵۹۹۱ ایوب نجفشاهی خسروشاهی           خسروشهر                          ۴۰۰۱۸۱۹

۴۱۲۷۴۲۱-۴۱۲۳۱۹۲       یوسف شفایی قره کوشن                بستانآباد                             ۴۰۰۱۸۲۰

۲۸۱۸-۳۰۱۸                 تقی حسین پورأذر                           هریس                                ۴۰۰۱۸۲۱

۳۲۵۴۵۴۳-۳۲۵۴۵۴۲      محمدوهاب پور                             مراغه۴۰۰۱۸۲۲                            

۸۲۲۶۶۴۲                      منصوررشدی                            ملکان                                 ۴۰۰۱۸۲۳

                                علی طباطبائی دیزجی                     صوفیان                                ۴۰۰۱۸۲۴

            ۰۴۱-۳۴۴۴۵۴۰۱ سعیدپناهی                            تبریز۴۰۰۱۸۲۵                            

۶۳۷۵۱۲۸-۶۳۷۳۳۰۲        بهروزدروگر                             تبریز                                  ۴۰۰۱۸۲۶

۳۴۴۴۱۹۱۱-۳                   محمدشریفپور                           تبریز                                  ۴۰۰۱۸۲۷

    ۳۴۲۰۰۴۷۳-۳۴۲۰۷۵۷۵ موسی سلامی                             تبریز                                  ۴۰۰۱۸۲۸

۳۳۳۱۴۴۹۷              میرحبیب سیدعباسزاده                     تبریز                                  ۴۰۰۱۸۲۹

     ۳۳۲۲۰۲۷۷-۳۳۲۲۰۲۶۶-۰۴۱۳۲۳۲۲۴۸۷۷ محمدعلیزاده  خسراقی   تبریز                                  ۳۴۰۰۱۸۳۰

۰۴۱-۳۴۴۷۵۰۰۰     حمیدخطاط خیابانی                           تبریز۴۰۰۱۸۳۱                            

۳۴۷۸۰۱۸۸-۰۴۱     شرکت نیک کارخودروتبریز                    تبریز                                 ۴۰۰۱۸۳۲

             ۰۴۳۱-۲۲۳۴۵۹۷ محمدمهدیانواری                    سراب۴۰۰۱۸۳۳                            

                  ۰۴۲۳-۲۲۴۰۲۶۴ مجیدیاغموری                   میانه۴۰۰۱۸۳۴                             

 

  • نمایندگی سایپا و پارس خودرو- ارومچیان

شماره تماس: ۳۲۸۱۳۲۲۲ -۳۲۸۰۲۰۱۸ -۰۴۱
شماره فکس:۳ ۲۸۱۳۱۵۱ -۰۴۱
آدرس: تبریزخیابان راه آهن- چهارراه قطران


  • نمایندگی سایپا آذرشربیانی

شماره تماس: ۳۴۷۷۹۵۰۵ -۳۴۷۹۵۳۳۹ -۰۴۱
شماره فکس:۳ ۴۷۷۷۲۹۲ -۰۴۱
آدرس: تبریزخیابان ابوریحان- شماره ۲۰۹


  • نمایندگی سایپا درخشی تبریزی

شماره تماس: ۳ -۳۵۲۴۵۴۶۱ -۰۴۱
شماره فکس: ۳۵۲۴۵۴۶۸ -۰۴۱
آدرس: تبریزخیابان فلسطین (ملل متحد سابق)- روبروی کلینیک پردیس


  • شرکت تیزران خودرو تبریز

شماره تماس:۳ ۲۸۶۱۱۳۰ -۰۴۱
شماره فکس:۳ ۲۸۶۱۱۳۶ -۰۴۱
آدرس: تبریزسه راهی فرودگاه- کیلومتر ۲ جاده مرند- نمایندگی سایپا


  • نمایندگی سایپا پرویزی

شماره تماس:۳ ۳۳۱۴۱۱۹ -۰۴۱
شماره فکس:۳ ۳۳۳۷۸۹۳ -۰۴۱
آدرس: تبریزدروازه تهران- نرسیده به پل هوایی اتوبان


  • نمایندگی سایپا بارگاهی باسمنج

شماره تماس: ۲ -۳۶۳۷۲۷۱۱ -۰۴۱
شماره فکس:۳۶۳۷۲۷۱۳ -۰۴۱
آدرس: تبریزورودی جاده تهران تبریز- جنب رنگ سازی بحرین


  • نمایندگی سایپا دسترنج آزادی

شماره تماس: ۲ -۳۳۲۱۱۴۱ -۳۳۳۲۴۸۷۰ -۰۴۱
شماره فکس: ۳۳۳۰۸۶۳۵ -۰۴۱
آدرس: تبریزدروازه تهران- جنب بانک سپه استاد شهریار- کوی شهید محلاتی


  • نمایندگی سایپا پورمطلب زاد

شماره تماس: ۴ -۳۴۴۷۵۵۱۲ -۰۴۱
شماره فکس: ۳۴۴۶۲۶۵۵ -۰۴۱
آدرس: تبریزدیزل آباد دوم- نرسیده به کبریت سازی


  • نمایندگی سایپا وفادوست

شماره تماس: ۱ -۳۵۵۱۵۷۰۰ -۰۴۱
شماره فکس:۳ ۵۵۱۵۷۰۲ -۰۴۱
آدرس: تبریزخیابان امام- روبروی باغ گلستان


  • نمایندگی سایپا جعفری

شماره تماس: ۳۶۳۷۷۴۸۸ -۳۶۳۷۲۷۶۳ -۰۴۱
شماره فکس:۳ ۶۳۷۴۹۴۱ -۰۴۱
آدرس: تبریزسه راهی اهر


شرکت امدادخودرو تبریز با به روزترین تکنولوژی و سیستم حمل و نقل و خدمات رسانی شبانه روزی، در طول ایام نوروز آماده ارائه خدمات به هموطنان و میهمانان عزیز  نوروزی به صورت شبانه روزی و به شرح زیر می باشد:

●  تعمیر خودرو در محل

●  حمل خودرو به تمام نقاط با آخرین سیستم حمل و نقل (خودرو بر(کفی) – یدک کش )

•       پذیرش خودرو به صورت شبانه روزی

●  فروش لوازم یدکی به صورت شبانه روزی

●  مشاوره و راهنمایی تلفنی

●  تعمیرو تست ECU

کلیه خدمات به صورت شبانه روزی می باشد.

شماره تماس:۳۵۴۰۴۴۴۴

افتخار ما …            خدمت صادقانه ماست