خانه گنجه ای زاده

ساختمان گنجه‌ای‌زاده یکی از ساختمان‌های دانشگاه هنر اسلامی تبریز است که پیشینهٔ آن به اواخر دورهٔ قاجاریه و اوایل دوره پهلوی می‌رسد.اين بنا يكي از ساختمانهاي تملك شده توسط دانشگاه هنر اسلامي تبريز در عرصه اي به مساحت 3000 مترمربع كه با دو خانه تملك شده قدكي و بهنام مجموعاً بالغ بر 70000 مترمربع عرصه دارد. دسترسي به اين خانه از كوچه مقصوديه مي باشد كه از قديمي ترين محلات تبريز است.

بنا شامل دو بخش است. بخش شرقي متعلق به دوره قاجاريه و بخش غربي احتمالاً در اوائل پهلوي اول به ساختمان قبلي اضافه شده است. نماي شرقي رو به طرف جنوب ساخته شده است و پلان معماري آن با ساختمان قدكي قابل مقايسه است. هسته اصلي اين ساختمان اتاق طنبي است كه در طرفين آن راهروهاي ورودي و در جانبين آن اتاقهاي جانبي (گوشوار) قرار گرفته است. از پيش آمدگي اتاقهاي گوشوار به عنوان ايوان ستونداري استفاده شده است. ايوان شامل 5 دهنه مي باشد كه با قوسهاي نيم دايره پوشش شده است. در بخش شمالي طنبي نيز ايواني با سه دهنه وجود داشته است كه مشرف به حياط اندروني بوده است. حياط اندروني شمالي در طول زمان از بين رفته و سمت شمالي طنبي را ديوار كشيده اند.

اين بخش ساختمان در سه طبقه شامل زير زمين- طبقه همكف و طبقه اول احداث شده است. در زير اتاق طنبي حوضخانه قرار دارد. بخش غربي مجموعه مربوط به اوائل پهلوي اول  و ورودي آن شرقي به غربي است و هر بال راهرو سه اتاق و جمعاً داراي شش اتاق است. اين بخش نيز در سه طبقه شامل زيرزمين، همكف و طبقه اول ساخته شده است. ساختمان داراي ايوان ستونداري در جبهه شرقي است. ازاره هر دو بخش از بنا با سنگهاي اسپراخون حفاظت و تزئين شده و نماهاي خارجي و زيرزمينها آجري است.

خانه گنجه‌ای‌زاده از بناهای تاریخی شهر تبریز است و معماری مختلطی از سبک دوره قاجار و پهلوی دارد. این خانه 3 هزار مترمربع مساحت دارد و اعیانی آن در 3 طبقه متشکل از تعدادی اتاق در یک ردیف بدون اندرونی و بیرونی است
استفاده از زاویه‌های تیز در ساخت خانه گنجه‌ای‌زاده و پنجره‌های مستطیل شکل بدون خمیدگی‌های معمول بناهای ایرانی در ساختمان این بنا شاهد زنده آغاز معماری مدرن و فاصله گرفتن از معماری سنتی ایرانی در تبریز است.

هر چند تاریخ ساخت خانه گنجه‌ای زاده به اواخر قاجاریه برمی‌گردد، ساخت زیرزمین‌های خاص دوره پهلوی رنگ و بوی معماری عصر پهلوی را در مقایسه با معماری قاجار در این بنای تاریخی بیشتر می‌کند. این بنای تاریخی در حال حاضر بخشی از دانشکده معماری دانشگاه صنعتی سهند تبریز می‌باشد.

این بنا شامل دو بخش است. بخش شرقی متعلق به دوره قاجاریه و بخش غربی که اوائل پهلوی اول به ساختمان قبلی اضافه شده است. نمای شرقی رو به طرف جنوب ساخته شده و پلان معماری آن با ساختمان قدکی قابل مقایسه است.

هسته اصلی این ساختمان اتاق طنبی (نشیمن) است که در طرفین آن راهروهای ورودی و در جانبین آن اتاق‌های جانبی (گوشوار) قرار گرفته است. از پیش آمدگی اتاق‌های گوشوار به عنوان ایوان ستون‌داری استفاده شده است.

ایوان شامل 5 دهنه می‌باشد که با قوس‌های نیم دایره پوشش شده است. در بخش شمالی طنبی نیز ایوانی با 3 دهنه وجود داشته است که مشرف به حیاط اندرونی بوده است.

حیاط اندرونی شمالی در طول زمان از بین رفته و سمت شمالی طنبی را دیوار کشیده‌اند. این بخش ساختمان در 3 طبقه شامل زیر زمین، طبقه همکف و طبقه اول احداث شده است. در زیر اتاق طنبی حوضخانه قرار دارد.

بخش غربی مجموعه مربوط به اوائل پهلوی اول است و ورودی آن شرقی به غربی است و هر بال راهرو 3 اتاق و جمعاً دارای 6 اتاق است. این بخش نیز در 3 طبقه شامل زیرزمین، همکف و طبقه اول ساخته شده است.

این خانه دارای ایوان ستونداری در جبهه شرقی است. ازاره هر دو بخش از بنا با سنگ‌های اسپراخون حفاظت و تزئین شده و نماهای خارجی و زیرزمین‌ها آجری است. مصالح به کار رفته در ساختمان شامل سنگ، آجر، گچ، آهک و چوب می‌باشد.

پلان‌های معماری، ترکیب دو بخش مجموعه، ایوان‌ها، راه پله‌های دو طرفه و کاربرد مطلوب آجر از خصوصیات بارز این بنا است.
این اثر با شماره 6021 در سال 1381 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.