هتل ۵ ستاره شهریار

اتاق یک تخته 260 هزار تومان
اتاق دو نفره 360 هزار تومان
اتاق سه تخته 460 هزارتومان
سوئیت معمولی 4 نفره 770 هزارتومان
سوئیت بزرگ 4 نفره 820 هزار تومان
سوئیت دیپلمات 2 نفره 620 هزار تومان
سوئیت کانکت 4 نفره 1050/0000 تومان
سوئیت 2 نفره پرزنتال 1250000 تومان
سرویس اضافی هر نفر 150 هزار تومان

هتل ۴ ستاره گسترش

 • اتاق یک تخته 240/600 تومان
 • اتاق دو نفره 331/550 تومان
 • اتاق سه تخته 432/650 تومان
 • اتاق پنج تخته 634/800 تومان

هتل پتروشیمی

 • اتاق دو تخته 224,000 تومان
 • اتاق دو تخته با سرویس اضافی 284,000 تومان
 • اتاق سه تخته 284,000 تومان
 • سوئیت رویال 610,000 تومان

هتل کایا تبریز

اتاق دو تخته 485 هزار تومان

تخت اضافی 125 هزار تومان

سوئیت دو تخته 64 متری 850 هزار تومان

هتل ۵ ستاره پارس

 • اتاق سینگل 220 هزارتومان
 • دو تخته 330 هزار تومان
 • سوئیت دو خوابه سه نفره  650 هزار تومان

(یک تخت سینگل و یک تخت دبل)

 • سرویس اضافی 100 هزار تومان

هتل ۲ ستاره سهند

یک تخته 120 هزار تومان
دو تخته180 هزار تومان
سه تخته228 هزارتومان

سرویس اضافی 60 هزار تومان

 

هتل اهراب تبریز

 • یک تخته 126,000 تومان
 • دو تخته+210,000 تومان
 • دو تخته VIP +252,000 تومان
 • سوئیت 310,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه 3 تخته 360,000 تومان
 • تخت اضافی در اتاق 68,000 تومان
 • تخت اضافی در سوئیت 95,000 تومان

هتل ۴ ستاره تبریز

 • یک تخته 246,000 تومان
 • دو تخته+347,000 تومان
 • سه تخته 443,000 تومان

هتل ۴ ستاره بهبود

 • یک تخته 200,000 تومان
 • دو تخته 290,000 تومان
 • سه تخته 390,000 تومان
 • چهار تخته 500,000 تومان

جهانگردی تبریز

کلبه چوبی دو نفره 110 هزار تومان

اتاق 2 تخته معمولی 25 هزار تومان

اتاق دو تخته لوکس بطرف استخر ائل گلی 300 هزار تومان

سوئیت 4 تخته یکخوابه 320 هزار تومان

هتل آپارتمان ارس

سوئیت 1 تخته با 70 درصد تخفیف 1250000 ریال
سوئیت 2 تخته با 59 درصد تخفیف 1650000 ریال
سوئیت 3 تخته با 53درصد تخفیف 1950000 ریال
سوئیت 4 تخته با 47درصد تخفیف 2200000 ریال
سوئیت 5 تخته با 45 درصد تخفیف 2650000 ریال
سوئیت 6 تخته با 40درصد تخفیف 3250000 ریال

آدرس هتل آپارتمان ارس : تبریز تقـاطع خيـابان طالقـاني و پـاستـور جـديد تلفن تماس هتل : 35401616 _ 041

هتل آپارتمان استقبال

 • اتاق دو تخته 280,000 تومان
 • اتاق سه تخته 320,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه دو تخته 390,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه سه تخته 470,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه چهار تخته 530,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه پنج تخته 600,000 تومان
 • سوئیت دو خوابه شش تخته 740,000 تومان

هتل آپارتمان در مرکز شهر

1 تخته 125 هزار تومان

۲ تخته 165 هزار تومان

۳ تخته 190 هزار تومان

۴ تخته 220 هزار تومان

۵ تخته 263 هزار تومان

۶ تخته 318 هزار تومان

۷ تخته 375 هزار تومان

۸ تخته 440 هزار تومان

10 تخته 560 هزار تومان

error: Content is protected !!