فاصله از میدان راه آهن تبریز – 12 کیلومتر

کمربندی سردرود – بعد از شهرک رجائی مابین زیر گذر اول ودوم

تلفن تماس
041-34209516

رستوران های خوب تبریز

رستوران و باغچه سنتی برکه

اگر دنبال غذای خوب تبریز هستید حتما به باغچه سنتی و رستوران برکه سر بزنید ، شما اگر در تبریز مسافر هستید بهتر است در برگشت از روستای کندوان برای نهار و یا شام به این رستوران تشریف ببرید . آبگوشت تبریز با سنگک داغ و بسیار لذیذ ، شیشلیک ، جوجه کباب ، چلوبرگ ، چلوگردن ، چلو کوبیده و … بهترین غذاهای تبریز در فضایی که زبان آدمی از توصیف زیبایی این رستوران عاجز است بهتر است که خودتان از نزدیک ببینید . برکه ای در وسط باغچه سنتی است و پرنده ها و بلبل و گل و سرسبزی و صدای شر شر آب برکه . در ضمن در تیرماه سال 96 سالن شماره 2 رستوران و باغچه سنتی برکه در همان آدرس قبلی  راه ادازی شد.

رستوران و باغچه سنتی برکه

فاصله از میدان راه آهن تبریز – 12 کیلومتر

کمربندی سردرود – بعد از شهرک رجائی مابین زیر گذر اول ودوم

041-34209516