ســـــــفره خانه سنتی دلســــــتان آنا

اتوبان تبریز – تهران 1500 متر مانده به اولین عوارضی سمت راست

فاصله زمانی از تبریز 15 دقیقه

tabriztourist

محیطی آرام و دلنشین را در سفره خانه ی دلستان آنا تجربه کنید

مدیریت سفره خانه ی دلستان آنا در زمستان ها ی سرد شما را همراه خانواده محترم و دوستان و آشنایان تان به محیط گرم و دلنشیبن باغچه خود دعوت می نماید.