شهر سوخاری تبریز

آدرس شعبه 1 تبریز – خیابان ولیعصر – نبش فلکه ی مخابرات  شماره تلفن 33824040 ساعات کاری  11 الی23

پیتزا های شهر سوخاری

پیتزا مخصوص ایتالیایی
سس مخصوص، پنیر موزارلا، بیکن گوشت و پپرونی، تکه های مرغ و گوشت مزه دار شده، قارچ، فلفل، دلمه ای ، زیتون
۲۷،۵۰۰ تومان
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
سس مخصوص، پنیر موزارلا، تکه های گوشت مزه دار شده
۲۵،۰۰۰ تومان
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی
سس مخصوص، پنیر موزارلا، تکه های مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
۲۵،۵۰۰ تومان
پیتزا مخلوط نیویورک ایتالیایی
سس مخصوص، پنیر موزارلا، میکس ژامبون، کوکتل پنیری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
۲۶،۵۰۰ تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی
سس مخصوص، پنیر موزارلا، پپرونی
۲۵،۵۰۰ تومان
پیتزا پپرونی آمریکایی
سس مخصوص، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
۱۹،۵۰۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
۲۱،۵۰۰ تومان
پیتزا چیکن آمریکایی
سس مخصوص، فیله مرغ کبابی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
۲۰،۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف آمریکایی
سس مخصوص، گوشت بیف، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
۲۲،۵۰۰ تومان

شهر سوخاری تبریز

ساندویچ کمبو

فیله بزرگ
فیله مرغ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۱،۰۰۰ تومان
پنینی
زینگر، کدو گریل شده، همراه با سیب زمینی نوشابه
۲۱،۵۰۰ تومان
سوپریم
زینگر، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۱،۰۰۰ تومان

کنتاکی کمبو

اسنک
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۱،۵۰۰ تومان
دینر
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۴،۵۰۰ تومان
ماهی سوخاری
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۹،۵۰۰ تومان
اکستریم
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۴،۵۰۰ تومان
فیله کریسپی 3 تکه
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۲،۵۰۰ تومان
فیله کریسپی 5 تکه
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۸،۰۰۰ تومان
فیله کریسپی 9 تکه
همراه با سیب زمینی و نوشابه
۴۸،۰۰۰ تومان

شهر سوخاری تبریز

برگر کمبو

چیکن گریل برگر
فیله مرغ گریل شده، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۱۹،۵۰۰ تومان
چیکن برگر
سینه مرغ چرخ کرده ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۰،۵۰۰ تومان
چیکن فیله برگر
سینه کامل مرغ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۰،۸۰۰ تومان
زینگر برگر
سینه مرغ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۱،۰۰۰ تومان
فیش برگر
ماهی تیلاپیا، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۲،۵۰۰ تومان
کولونل برگر
گوشت 98% خالص، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۰،۵۰۰ تومان
دوبل کولونل برگر
2 لایه گوشت 98% خالص، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۵،۵۰۰ تومان
دوبل دان برگر
2 لا زینگر بدون نان، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۵،۰۰۰ تومان
مایتی برگر
1 لایه زینگر، 1 لایه فیله مرغ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۲،۵۰۰ تومان
ماشروم برگر
قارچ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۱،۵۰۰ تومان
دوبل ماشروم برگر
قارچ، همراه با سیب زمینی و نوشابه
۲۵،۵۰۰ تومان

شهر سوخاری تبریز

پیش غذا و سالاد

سوپ خامه ای
۵،۰۰۰ تومان
سیب زمینی
۶،۰۰۰ تومان
مرغ پاپکورنی
۹،۸۰۰ تومان
قارچ سوخاری
۹،۵۰۰ تومان
بال سوخاری
۱۱،۵۰۰ تومان
چیکن استیس
۱۲،۰۰۰ تومان
نان سیر
۱۰،۰۰۰ تومان
سالاد فصل
۴،۵۰۰ تومان
سالاد سزار
۱۲،۰۰۰ تومان

منوی شهر سوخاری تبریز

پر فروش ها

فیله کریسپی 3 تکه همراه با سیب زمینی و نوشابه ۲۲،۵۰۰ تومان
منوی ویژه :

پنه      ۱۸،۰۰۰ تومان
لازانیا   ۱۹،۵۰۰ تومان
چیزا    ۲۵،۰۰۰ تومان

منوی خانواده – سبد خانواده

3 تکه مرغ نرمال، 6 تکه بال سوخاری، 4 تکه فیله کریسپی سیب زمینی، نان، سالاد کلم، نوشابه خانواده
۵۷،۰۰۰ تومان
منوی خانواده :
12 تکه مرغ، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، نوشابه خانواده
نرمال
۸۷،۵۰۰ تومان
منوی خانواده
12 تکه مرغ، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، نوشابه خانواده
اسپایسی
۸۷،۵۰۰ تومان

منوی اکونومی

15 تکه مرغ، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، نوشابه خانواده
نرمال
۹۸،۰۰۰ تومان
15 تکه مرغ، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، نوشابه خانواده
اسپایسی
۹۸،۰۰۰ تومان

منوی شهر سوخاری تبریز

نوشیدنی

نوشابه قوطی
۲،۰۰۰ تومان
نوشابه خانواده
۳،۰۰۰ تومان
نوشابه بیگ بیر
۳،۰۰۰ تومان
نوشابه انرژی زا بیگ بیر
۴،۵۰۰ تومان
دلستر هی دی
۲،۰۰۰ تومان
دلستر هوفنبرگ
۳،۰۰۰ تومان
دلستر افس قوطی
۳،۵۰۰ تومان
دوغ قوطی
۲،۰۰۰ تومان
آب معدنی کوچک
۵۰۰ تومان
آب معدنی بزرگ
۱،۰۰۰ تومان