سواری فرودگاه تبریز

تاکسی دربستی تبریز

تاکسی دربستی تبریز

اجاره سمند تاکسی در تبریز 

.تلفن رزرو 09145809575

اجاره سمند تاکسی در تبریز کیلومتری از تبریز به خارج از شهر در روز 1700 تومان
اجاره سمند تاکسی در تبریز کیلومتری از تبریز به خارج از شهر در شب 2000 تومان
کرایه خودرو در تبریز به کندوان با  پژو یا سمند 350 هزار تومان رفت و برگشت نصف روزه
کرایه سواری از تبریز به  ارومیه 330 هزار تومان تا درب منزل
تاکسی سمند یا پژو دربستی از تبریز به خوی   320 هزارتومان تا درب منزل
تاکسی سمند یا پژو دربستی از تبریز به ماکو 450 هزار تومان تا درب منزل
اجاره تاکسی سمند یا پژو دربستی از تبریز به بازرگان 500 هزار تومان
اجاره سمند تاکسی ازفرودگاه تبریز به مرز نوردوز 350 هزار تومان 
اجاره سمند تاکسی از فرودگاه تبریز به بناب 320 هزار تومان
اجاره سمند تاکسی از فرودگاه تبریز به پل دریاچه ارومیه رفت و برگشت 310 هزار تومان
اجاره سمند تاکسی از فرودگاه تبریز به کلیبر رفت و برگشت با سمندیا پژو 700 هزار تومان
سواری سمند یا پژو دربستی از فرودگاه  تبریز به جلفا رفت و برگشت 700 هزار تومان ( آبشار و بازار مرزی و رود مرزی ارس ) 
اجاره سمند یا پژو تاکسی از فرودگاه تبریز به تهران  درب منزل تا درب منزل 1/200
سواری دربستی تبریز

سواری دربستی از تبریز رنو فلوئنس و یا تویوتا کمری شرکت تبریز توریست 

ترانسفر فرودگاه تبریز با سواری تویوتا کمری از فرودگاه تا هتل های تبریز 80 هزار تومان

اجاره خودرو دربستی در تبریز تویوتا کمری برای داخل شهر تبریز روزانه 8 ساعت 600 هزار تومان 

سواری دربستی از فرودگاه تبریز برای کندوان رفت و برگشت نصف روزه با تویوتا کمری 500 هزار تومان

سواری رنو فلوئنس از فرودگاه تبریز به جلفا رفت و برگشت 900  هزار تومان ( آبشار و بازار مرزی و رود مرزی ارس )

سواری دربستی از تبریز به سرعین رفت و برگشت یکروزه 1 میلیون تومان ظرفیت 3 نفر 

سواری دربستی ازفرودگاه تبریز به کلیبر جنگل های ارسباران رفت و برگشت با سمندیا پژو 700 هزار تومان با رنو فلوئنس 900 هزار تومان

سواری دربستی از فرودگاه تبریز به مرز رازی 550 هزار تومان

سواری دربستی از فرودگاه تبریز به مرز نوردز با رنو فلوئنس 550هزار تومان فقط رفت

سواری دربستی از فرودگاه تبریز به اردبیل رفت و برگشت 1/200 میلیون

سواری دربستی از فرودگاه تبریز به تهران با رنو فلوئنس فقط رفت 1/800 میلیون 

تبریز هشترود رفت و برگشت با 4 ساعت توقف 600 هزار تومان

سواری دربستی از تبریز به ماکو  675 هزار تومان با رنو فلوئنس کولر دار

سواری دربستی از تبریز به بازرگان 700 هزار تومان 

سواری دربستی از تبریز به خوی 500 هزار تومان

سواری دربستی از ترمینال تبریز به ارمیه با 4 ساعت توقف 800 هزار تومان با رنو فلوئنس

سواری دربستی از فرودگاه تبریز به مرز نوردوز 750 هزار تومان رفت و برگشت توقف ساعتی 30 هزار تومان

.تلفن رزرو 09145809575

اجاره رنو فلوئنس تاکسی با راننده در تبریز 
اجاره تویوتا کمری بین شهری با راننده در تبریز  09145809575 شرکت تبریز توریست
ون دربستی تبریز

قیمت های کرایه ون هایس 11 نفره در تبریز

ون هایس از تبریز به جلفا یکروزه رفت و برگشت 1/200 میلیون تومان ( ابشار ، بازار 

ون از تبریز به کندوان رفت و برگشت با دو ساعت توقف در کندوان   600  هزار تومان و یک ساعت توقف در یکی از بهترین رستوران های باغچه سنتی سردرود در مسیر برگشت به تبریز

ون هایس 10 نفره کولر دار از فرودگاه تبریز فقط رفت به هتل کندوان 350 هزار تومان

ون هایس 10 نفره کولر دار از هتل کندوان به تبریز فقط برگشت  350 هزار تومان

ون هایس 10 نفره کولر دار  از تبریز به کلیبر رفت و برگشت دره مکیدی  12 ساعته  1/400 میلیون

ون هایس 10 نفره کولر دار از تبریز به کلیبر رفت و برگشت 1/300 میلیون تومان  قلعه دره سی و قلعه بابک 7 صبح تا 8 شب

 ون از تبریز به مرز رازی فقط رفت 1 میلیون تومان

ون از تبریز به بیله سوار ( مرز باکو )  فقط رفت 1/500 هزار تومان

ون هایس 10 نفره کولر دار  از تبریز به  تهران    2/500  میلیون تومان  فقط رفت

ون هایس کولر دار از تبریز به سرعین روزانه 1/300 میلیون تومان رفت و برگشت

ون از تبریز به سرعین فقط رفت 1 میلیون  10 نفره کولر دار  از تبریز به سرعین فقط رفت

ون هایس 10 نفره کولر دار از تبریز به مشکین شهر پل معلق و ابگرم قینرجه  رفت و برگشت 1/300  (10 ساعت در اختیار )

ون هایس از تبریز به مرز بازرگان فقط رفت 1/200 تومان                     

ون از تبریز به مرز نوردوز فقط رفت  1/100 هزار تومان

ون از تبریز به مرز نوردوز  رفت و برگشت با توقف در مرز 1/700 میلیون تومان

ون هایس از تبریز به ارومیه رفت و برگشت 1 میلیون تومان 10 ساعت در اختیار

ون از تبریزبه کندوان رفت و برگشت ( با 2 ساعت توقف ) 700 هزار تومان

ون هایس کولر دار از تبریزبه کندوان و 3 ساعت تبریز گردی  یک روز کامل 1 میلیون تومان

ون روزانه داخل شهر تبریز  800 هزار تومان (ده ساعت در اختیار فقط ذاخل شهر تبریز)

ون هایس از تبریز به استارا رفت و برگشت 2 میلیون تومان یکروزه

ون از تبریز به جنگل فندقلو  روزانه رفت و برگشت 1/200 میلیون

ون هایس ترانسفر فرودگاه تبریز به هتل 200 هزار تومان

ون از تبریز به آستارا رفت و برگشت 1/200 هزار تومان  ( یکروزه 12 ساعته )

ون از تبریز به هشترود قلعه ضحاک یکروزه رفت و برگشت 1/200

ون هایس 10 نفره  دربستی از تبریز به تمام نقاط ایران  بشرطی که کمتر از پنج روز نباشد. غدای راننده و جای خواب بعهده مسافر هر کیلومتر 4000 هزار تومان

ون هایس دربستی از تبریز به تمام نقاط ایران بدون جای خواب و غذای راننده  روزانه 1/700

ون هایس دربستی کولر دار  از تبریز به مشهد رفت و برگشت روزانه 2 میلیون تومان

ون دربستی از  فرودگاه تبریز به مرز نوردوز  1/100 

تور جلفا از تبریز

مینی بوس کولر دار هیوندا  13 نفره دربستی تبریز

تبریزگردی با مینی بوس هیوندا 13 نفره کولر دار 1/200 میلیون تومان یکروزه داخل شهر تبریز

مینی بوس دربستی 13 نفره هیوندا از تبربیز به جلفا 1/600 میلیون / هزار تومان یکروزه رفت و برگشت ( آبشار ، بازار،رود ارس)

دربستی از تبریز به  قلعه بابک کلیبر جمعه ها با هیوندا 13 نفره کولر دار 1/800 میلیون  یکروزه رفت و برگشت 12 ساعته

تور کندوان با هیوندا 13 نفره کولر دار 800 هزار تومان نیم روزه با دوساعت و نیم توقف در کندوران

تبریزگردی ( بازار تبریز ) و کندوان 1/300 میلیون / هزار تومان برای یکروز کامل در اختیار توقف برای نهار و شام  در رستوران به انتخاب مشتری

مینی بوس دربستی 13 نفره هیوندا از تبربز به ارومیه رفت و برگشت 1/900

مینی بوس دربستی 13 نفره هیوندا از تبربز به ارومیه فقط رفت 1/100

مرز رازی فقط رفت  1/300 میلیون تومان فقط رفت

مرز نوردوز 1/300 فقط رفت

مرز نوردوز رفت و برگشت 2 میلیون  توقف ساعتی 100 هزار تومان

مرز بازرگان فقط رفت  1/500 میلیون هزار تومان

دربستی تبریز به سرعین رفت و برگشت یکروزه  2 میلیون

هیوندا دربستی تبریز به شمال  روزانه 1/600 میلیون/ هزار تومان غذا و جای خواب راننده با مسافر

تبریز به تهران فقط رفت 2/5 میلیون تومان

هیوندا 13 نفره 300هزار تومان از فرودگاه تبریز به هتل

راهنمای گردشگری و طبیعت گردی در استان آذربایجان شرقی نیاز داری با این شماره تماس بگیر 09145809575

ون دربستی تبریز ، هیوندا دربستی تبریز ، مینی بوس دربستی تبریز ، ون هایس تبریز ، تویوتا هایس ون تبریز

.

فرودگاه تبریز

اطلاعات پرواز  :                     4 – 35234701 – 041     و    199

شماره فاکس:                      35260414 – 041

دفتر مدیر کل:                      35260400 – 041

مرکز تلفن فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز: 35260405  – 041

رئیس اداره حراست :            35234710  – 041

روابط عمومی :                    32606136 – 041

شماره سامانه پیام کوتاه :   30000199

آدرس پستی: تبریز – فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز کد پستی 5189613131

پست الکترونیکی:               tabriz.info@airport.ir

جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه تبریز

فرودگاه بین المللی تبریز در راستای تکریم مسافرین به مقصد تبریز و خروجی از تبریز اقدام به راه اندازی سالن تشریفات CIP نموده است. مسافرین محترمی که قصد عزیمت به تبریز و یا قصد پرواز از مقصد تبریز را دارند (پروازهای داخلی و خارجی) می توانند با ثبت درخواست خود از امکانات این مجموعه استفاده نمایند.

در لحظه ورود:
استقبال از مهمانان در پای پرواز
ورود به سالن تشریفات و انجام تشریفات ورود
استراحت و پذیرایی در محیطی آرام تا رسیدن چمدانها
در صورت نیاز به تاکسی تهیه و تدارک ترانسفر
در لحظه خروج:
استقبال و خوش آمدگویی در سالن CIP
اخذ کارت پرواز و تحویل چمدانها
پذیرایی و استراحت قبل از پرواز
خروج از گیت های اختصاصی بازرسی و گذرنامه

مشایعت تا پای پرواز توسط خودروهای مخصوص

جهت رزرو هتل در استان آذربایجان شرقی  ، تور تبریز ، ترانسفر فرودگاهی ، تور تبریزگردی ، تور کندوان ، تور جلفا ، تور رستوران گردی ، تور طبیعت گردی ، تور جنگلهای ارسباران ، تور ارومیه ، تور کلیبر ، تور زمینی شهر وان ترکیه ، تور زمینی شهر ایروان ارمنستان ، و تور زمینی شهر نخجوان با شماره تلفن 09145809575 تماس بگیرید.

در صورت نیاز به ( سواری ال 90 ، ون تویوتا هایس ، کرایه ون دلیکا در تبریز ، میدل باس ، اتوبوس اسکانیا ) و راهنمای کارت دار میراث فرهنگی و گردشگری به زبانهای مختلف دنیابا ما مشاوره کنید . بهترین شرایط را برای شما تدارک خواهیم دید . درباره ما

تلفن تماس 09145809575

اجاره خودروی دربستی (ون تویوتا ، مینی بوس جدید ، اتوبوس )

شاید این مطالب نیز مورد علاقه شما باشد .

6 پاسخ
 1. رسول
  رسول says:

  با سلام واقغا متاسفم برای مدیریت فرودگاه که سایتشون الان تو گوگل جستجو می کنم برنامه پروازی سال ۸۵تا۹۰میاد واقعا به روز وانلاین هستید ممنون بابت زحماتتون

  پاسخ
 2. مريم
  مريم says:

  سلام ، به نظرم فرودگاه تبریز بدترین فرودگاه کشوره ، همیشه برای مسافران دردسر و اذیت بیجا ایجاد میکنه !!!!!!!!

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تاریخچه :

فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز در شمال‌غرب شهرستان تبریز و در ارتفاع 1494 متری از سطح دریا در زمینی به مساحت 420 هکتار با قدمت 65 سال  که از یک طرف به پایگاه دوم شکاری، از طرف دیگر به سه‌راهی غیرهم‌سطح جاده فرودگاه و مرند و از طرفی به پلیس‌راه تبریز – مرند مشرف شده است. فرودگاه تبریز در سال 1329 با ماموریت ارایه خدمات هوایی، پروازهای برنامه‌ای و غیربرنامه‌ای، آموزشی و نظامی برای مسافرین، متقاضیان و سایر ارگانهای کشوری و تحت نظارت ضوابط سازمان جهانی هوانوردی ICAO در محل کنونی تأسیس گردید.

برای اولین بار در سال 1326 دفتری با عنوان بی‌سیم هوایی در شهر تبریز در ساختمان مشهور به بی‌سیم در انتهای خیابان ارتش فعلی فعالیت خود را آغاز نموده و در سال 1329 از بی‌سیم هوایی به ایستگاه هوایی تغییر عنوان یافت و باند پروازی خاکی در محل فعلی فرودگاه مورد استفاده قرار گرفت. تا اینکه در سال 1335 با نصب دستگاه‌های ناوبری در محوطه فرودگاه و ایستگاه هوایی به‌نام فرودگاه تبریز تغییر نام داده است. و در سال 1337 عملیات ساختمان 3 طبقه و برج کنترل در طبقه چهارم در محوطه فرودگاه شروع شده و در سال 1338 مورد بهره برداری قرار گرفته و اداره فرودگاه از شهر به خود فرودگاه نقل مکان یافته و با راه اندازی دستگاه‌های مخابراتی و نصب یک دستگاه سانترال تلفن 25 شماره‌ای داخلی و خرید و نصب یک رشته تلفن جهت ارتباط با شهر اقدام شده است. و سرویس هوایی بین تبریز – تهران و بالعکس با هواپیمای DC3 هفته ای 2 پرواز توسط شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) دایر شده است.

در سال 1356 پرواز حجاج از این فرودگاه شروع و از سال 1370 با تصویب هیات دولت به عنوان فرودگاه بین‌المللی نام‌گذاری شده  و در سال 1378 به عنوان یکی از فرودگاه‌های درجه یک کشور انتخاب شده  و از آن تاریخ به عنوان یکی از چهار فرودگاه Open Sky (آسمان باز) ایران خدمات هوایی خود را به پروازهای داخلی و خارجی و عبوری ارایه می نماید.

این فرودگاه هم اکنون  با داشتن حدود 200 پرواز داخلی و 20 پرواز خارجی ورودی و خروجی در هفته از نظر تعداد پرواز و تجهیزات ناوبری از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است و در حال حاضر دارای یک فرودگاه اقماری به نام فرودگاه سهند می باشد.

سلام