موزه خودرو های کلاسیک تبریز

این مجموعه دیدنی و جذاب متشکل از قدیمی ترین خودروهای جهان است که قدیمی ترین خودرو آن یک دستگاه فورد با شماره پلاک ۶۰۷ مربوط به سال ۱۹۳۶ میلادی می باشد.

به گفته گردآورنده این مجموعه، برای تامین خودروها ، فشارها و مشقت های زیادی متحمل شده و در برخی موارد برای تهیه قطعات آنها چهار تا پنج سال وقت صرف گردیده و به نقاط مختلف جهان سفر شده است تا نام بزرگ تبریز به عنوان شهر اولین ها جادوانه بماند.

دایمی بودن و وجود شجره معتبر برای هر کدام از خودروهای به نمایش درآمده، از ویژگی های این نمایشگاه است که بخش عمده اعتبار این خودروها مربوط به صاحبان شاخص و مشهور آنهاست .

خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه ارزشمند از کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن و از مدل های فورد، بنز، شورلت و بیوک، استودی بیکر، کرایسلر، فولکس واگن، دوج و سایر برندهای معتبر است.

برخی از این خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه همچون بنز وی.آی.پی به تعداد بسیار محدودی در جهان تولید شده و نمونه حاضر یکی از معدود خودروهای باقیمانده از این مدل می باشد.

موزه خودروهای کلاسیک تبریز

این مجموعه دیدنی و جذاب متشکل از قدیمی ترین خودروهای جهان است که قدیمی ترین خودرو آن یک دستگاه فورد با شماره پلاک ۶۰۷ مربوط به سال ۱۹۳۶ میلادی می باشد.

به گفته گردآورنده این مجموعه، برای تامین خودروها ، فشارها و مشقت های زیادی متحمل شده و در برخی موارد برای تهیه قطعات آنها چهار تا پنج سال وقت صرف گردیده و به نقاط مختلف جهان سفر شده است تا نام بزرگ تبریز به عنوان شهر اولین ها جادوانه بماند.

دایمی بودن و وجود شجره معتبر برای هر کدام از خودروهای به نمایش درآمده، از ویژگی های این نمایشگاه است که بخش عمده اعتبار این خودروها مربوط به صاحبان شاخص و مشهور آنهاست .

خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه ارزشمند از کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن و از مدل های فورد، بنز، شورلت و بیوک، استودی بیکر، کرایسلر، فولکس واگن، دوج و سایر برندهای معتبر است.

برخی از این خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه همچون بنز وی.آی.پی به تعداد بسیار محدودی در جهان تولید شده و نمونه حاضر یکی از معدود خودروهای باقیمانده از این مدل می باشد.

این مجموعه دیدنی و جذاب متشکل از قدیمی ترین خودروهای جهان است که قدیمی ترین خودرو آن یک دستگاه فورد با شماره پلاک ۶۰۷ مربوط به سال ۱۹۳۶ میلادی می باشد.

به گفته گردآورنده این مجموعه، برای تامین خودروها ، فشارها و مشقت های زیادی متحمل شده و در برخی موارد برای تهیه قطعات آنها چهار تا پنج سال وقت صرف گردیده و به نقاط مختلف جهان سفر شده است تا نام بزرگ تبریز به عنوان شهر اولین ها جادوانه بماند.

دایمی بودن و وجود شجره معتبر برای هر کدام از خودروهای به نمایش درآمده، از ویژگی های این نمایشگاه است که بخش عمده اعتبار این خودروها مربوط به صاحبان شاخص و مشهور آنهاست .

خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه ارزشمند از کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن و از مدل های فورد، بنز، شورلت و بیوک، استودی بیکر، کرایسلر، فولکس واگن، دوج و سایر برندهای معتبر است.

برخی از این خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه همچون بنز وی.آی.پی به تعداد بسیار محدودی در جهان تولید شده و نمونه حاضر یکی از معدود خودروهای باقیمانده از این مدل می باشد.