پیشینه سفالگری بومی منطقه تا …. تشکیل موزه زنده سفال :
سفالگری با خاک سفید بومی منطقه با پیشینه سفالگری در زنوز پیوندی تنگاتنگ دارد چرا که حدود شصت سال پیش استاد عباس و مرحوم استاد احمد قابچی از زنوز به تبریز آمدند و با تأسیس کارگاه سفالگری در محله درب سرخاب تبریز این روش تولید را آغاز و تا به امروز پی گرفتند. سفالگری بومی منطقه در شش دهه گذشته فراز و نشیب هایی داشته است ولی استفاده از این بدنه های سفالی به عنوان بوم نقاشی قابل کاربرد و نقش آفرینی بر این بوم خاکی با بهره مندی از پیشینه غنی هنر ایران حرکتی بود که در سال ۱۳۷۳ هـ.ش با حضور استاد فریده تطهیری مقدم رونق یافت و به دنبال آن از سال ۱۳۷۵ به همت سازمان میراث فرهنگی اولین دوره کلاسهای آموزشی نقاشی روی سفال بومی با قبول زحمت سفر استاد فریده تطهیری مقدم آغاز گردید. همزمان اساتید برادران قابچی نیز برای اولین بار آموزش کلاسهای چرخ کاری با خاک سفید را پذیرفتند. بدین ترتیب هنر کم مخاطب سفالگری روزبه روز مخاطبان بیشتری یافت.

با ادامه کلاسهای آموزشی و افزایش تعداد هنرمندان ضرورت تشکیل انجمن دوستداران سفال آذربایجچان شرقی با اهداف ذیل ملموس گردید:
۱- حفظ و معرفی روند تولید بومی منطقه
۲- تدوین آئین نامه اخلاق حرفه ای هنرمندان سفالگر منطقه
۳- ارتقاء توان بهره مندی سفالگران از پیشینه فرم و نقش و اندیشه در هنر ایران.
۴- معرفی هنر بومی منطقه به مخاطبان داخلی و خارجی.
۵- برنامه ریزی جهت تبدیل هنر سفالگری به شغلی با اعتبار اجتماعی و تأمین مالی.
انجمن دوستداران سفال آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۱ رسماً ثبت گردید و با گشایش موزه زنده سفال تبریز  در سال ۱۳۸۴ امکان اجرای مهمترین رسالت انجمن (حفظ و معرفی روند تولید بومی) فراهم گردید، برای بالا بردن بهره وری از اولین موزه زنده سفال و رسیدن به سایر اهداف انجمن به راهنمایی و پشتیبانی فرهیختگان نیاز است.
اعضای انجمن دوستداران سفال در نمایشگاه های متعدد استانی، ملی و فراملی شرکت داشته، و مقام های معتبری نیز کسب نموده اند. در حال حاضر سفال هنری بومی تبریز از معتبرترین صنایع دستی ایران می باشد.

فعالیت های مختلف انجمن دوستداران سفال تبریز در موزه زنده سفال تبریز:

* کلاسهای آموزش چرخکاری با خاک سفید بومی منطقه

* کلاسهای آموزش نقاشی روی سفال بومی منطقه

* نمایشگاه دائمی از آثار اساتید و هنرمندان سفالگر استان آذربایجان شرقی.

* فروشگاه دائمی برای ارائه آثار هنرمندان سفالگر.

* انجام مراحل مختلف تولید سفال بومی منطقه (آماده سازی گِل به روش سنتی و با استفاده از خاک بدون فرآوری صنعتی، چرخکاری، تراش بدنه، پخت در کوره سنتی و لعاب).

بخش های مختلف موزه زنده سفال تبریز:

۱- نمایشگاه دائمی از آثار استاد عباس قابچی، استاد احمد قابچی و استاد فریده تطهیری مقدم و بهترین آثار هنرمندان و هنر جویان سفالگر استان آذربایجان شرقی (با خاک سفید بومی منطقه)

۲- فروشگاه دائمی برای ارائه حجم های خام تولید شده و ارائه آثار هنرمندان سفالگر جهت فروش

۳- کلاسهای آموزشی:

* کلاس آموزش چرخکاری با گل سفید (مقدماتی –پیشرفته –تکمیلی)

* آموزش نقاشی روی سفال بومی منطقه (مقدماتی –پیشرفته –تکمیلی)

* آموزش کاشی زنی و نقاشی روی کاشی.

۴- بخش تولید (تولید حجم های سفالی)

s2 s3 s4

موزه ی زنده سفال تبریز:
تبریز/خیابان شمس تبریزی/ روبروی ایستگاه گرو/خیابان شهیدنوروزی/کوچه صرافلار/پلاک 100