سایت موزه عصر آهن تبریز، محوطهٔ باستانی است که جنب مسجد کبود تبریز واقع شده‌است. ورودی خیابان خاقانی سمت راست اولین فرعی ، مسیر ماشین رو بوده  که میتوانید از موزه عصر آهن  دیدن فرمائید.

این موزه ، شامل گورستان و آثار سفالی مربوط به عصر آهن است.

آثار بدست آمده در سال ۱۳۷۶ بدست آمد که شامل ۳۸ گورربه صورت جنینی دفن شده یافت شد.[۱] گور نوزادان بصورت ساده بوده و گور نوجوانان در سازه‌های مربعی با دو ظرف سفالی همراه است.اکثر اجساد یافت شده در سنین پایین مرده اند.

کودکان با اسباب بازی‌هایشان دفن شده اند و زن‌ها با جواهرات و مرد‌ها با ابزار جنگی شان.در کنار بعضی‌ اجساد ظروف سفالی و اثرات غذا یافت شده که اعتقاد آنان بر آیین مهر پرستی‌ را تایید می‌کندو کسانی‌ ک ظروف بیشتری در کنارشان یافت شده احتمالا ثروتمند تر بوده اند.

سنگ چینی‌ دور اجساد نمادی از دیوارهٔ رحم است و اجساد به حالت جنینی یا چمباته ای‌ دفن شده اند که جهت بدن و صورتشان متفاوت است که باز هم تأییدی بر مهر پرست بودن آنهاست. این سایت از سال ۱۳۸۵ به عنوان اولین موزه صحرایی ایران شروع به کار کرد.

موزه آذربایجان ، مسجد کبود و موزه عصر آهن کنار هم هستند . برای پارک کردن ماشین در این خیابان به مشکل برمی خورید بهتر است از هتل با ماشین شخصی نروید و از وسایل نقلیه عمومی ( تاکسی تلفنی )  استفاده فرمائید .

 

-Iron_Age_museum