مينبوس 10 نفره دربستي كاپيتاژ شده براي سفر زميني به ارمنستان و تركيه و آذربايجان شماره تماس 09145809575

سواری کاپیتاژ  ال 90  دربستی  از تبریز به وان  ترکیه – ایروان ارمنستان – نخجوان آذربایجان

تلفن تماس : 09145809575