خرید آپارتمان در ترکیه

خرید آپارتمان در ترکیه

این روزها خرید ملک در کشور ترکیه به دلایل زیادی مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته است. اقتصاد رو به رشد کشور ترکیه ، فرهنگ نزدیک این کشور به فرهنگ ایران ، آب و هوای دلنشین و عاری از آلودگی ، امنیت بالا ، ارتباطات گسترده با تمام دنیا ، امکان دریافت اقامت دایم و شهروندی این کشور دلایل ترغیب به خرید ملک در ترکیه هستند.

طبق آمار ارائه شده توسط روزنامه رسمی ترکیه درخواست خرید ملک در سال ۲۰۲۰ توسط ایرانیان ، در صدر جدول قرار دارد که تعداد ۱۳۲۱ نفر از طریق خرید ملک پاسپورت کشور ترکیه را دریافت کرده اند و جالب است بدانیم که این آمار تنها برای خرید بالای ۲۵۰ هزار دلار می باشد و متقاضیان بسیار زیادی هم بوده اند که خریدهایی از ۲۵ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار نیز داشته اند.

در صورتی که شما نیز تمایل به سرمایه گذاری در کشور ترکیه در قسمت ملک و دریافت پاسپورت شهروندی و پاسپورت دایم ترکیه را دارید با ما تماس بگیرید.
قبل از اینکه تصمیم برای خرید ملک در ترکیه بگیرید ابتدا با شهرهای مهم و مناطق آنها آشنا شوید.

استانبول

آنکارا

ازمیر

پروزه های استانبول

شناسنامه ملک

منطقه : آسیایی – عمرانیه

متراژ : از ۹۰ متر تا ۲۵۰ متر

تعداد خواب : از ۱ خواب تا ۴ خواب

وضعیت سند : آزاد و آماده انتقال

  • تایید شده توسط وکلای شرکت

عمر بنا : کلید نخورده

وضعیت خرید: نقدی – اقساطی

در صورت خرید نقدی ۲۰ درصد تخفیف داده می شود

معرفی پروژه :

اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز را ﺑﺮای ﺣﺪود ۵۰۰۰ نفر در قالب ۱۶۷۲ مورد واحد ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ / اداری و ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

موقعیت :

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺤﺪوده ای ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮوی ﯾﺂﻣﺎن اوﻟﺮ و ﭼﺎﮐﻤﺎک در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻟﻢ دا ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ اﻣﺮاﻧﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻤﻮز. ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻟﻢ دا اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ۱۵ ﺑﻪ ﭘﻠﻬﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺖ و ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

جدول قیمت و متراژ :

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.