راه آهن تبریز

برنامه حرکت قطارهای تبریز

از تهران و مشهد هر روز  به تبریز و بالعکس قطار دایر است.

تلفن اطلاعات راه آهن تبریز : 34444479 – 041

قطار تبریز جلفا : روزهای فرد و جمعه قطار تبریز جلفا ساعت 8/20 دقیقه از راه آهن تبریز حرکت می کند . در ضمن قطار روزهای فرد و جمعه اتوبوسی است . هزینه هر نفر 2500 تومان که رفت و برگشت میشود 5000 تومان . ساعت برگشت از جلفا در روزهای فرد و جمعه ساعت 16/20 دقیقه میباشد .
قطار ادامه دار تهران تبریز به جلفا روز های زوج ساعت 6/40 دقیقه صبح از تبریز به جلفا حرکت میکند در ضمن این قطار کوپه ای است . البته اگر قطار تهران به تبریز تاخیر داشته باشد مسافرین تبریز به جلفا باید منتظر بمانند تا قطار تهران تبریز برسد تا سوار شوند و به جلفا بروند.
مبلغ هر نفر رفت و برگشت  14000 تومان با قطار کوپه ای از تبریز به جلفا میباشد  زمان برگشت از جلفا در روزهای زوج ساعت 14/20 دقیقه میباشد .

در روزهای فرد و یا جمعه با در دست داشتن کارت ملی از ساعت 7/30 باجه فروش بلیط قطار تبریز جلفا باز بوده و میتوانید بلیط قطار را از خود راه آهن تبریز تهیه فرمائید.برای روزها زوج بهتر است بلیط قطار تبریزجلفا را از آژانس مسافرتی تهیه فرمائید.

تلفن های تماس :

تلفن اطلاعات راه آهن تبریز : 34444479 – 041
تلفن مديريت اداره كل راه آهن آذربايجان:۰۴۱۳۴۴۴۴۴۷۷

نمابر مديريت اداره كل راه آهن آذربايجان:۰۴۱۳۴۴۴۴۴۷۸

تلفن روابط عمومي اداره كل راه آهن آذربايجان:۰۴۱۳۴۴۴۸۰۸۰

تلفن اداره بازرگاني و بازاريابي اداره كل راه آهن آذربايجان:۰۴۱۳۴۴۴۰۰۴۸

تلفن مركز مخابرات اداره كل راه آهن آذربايجان:۵۵-۰۴۱۳۴۴۴۰۰۵۱

tabriz@azarbayjan.rai.ir پست الكترونيكي اداره كل راه آهن آذربايجان
جهت دريافت اطلاعات ،ثبت شكايات،پيشنهادات و انتقادات خود مي توانيد با شماره ۵۱۴۹-۰۲۱ تماس حاصل فرماييد.
 آدرس:استان آذربايجان شرقي –تبريز– ميدان راه آهن- ايستگاه راه آهن –اداره كل راه آهن آذربايجان- كد پستي ۵۱۹۷۶۱۵۳۹۳

طبق اعلام شرکت رجاء در حال حاضر حرکت قطارهایی که توانایی حمل خودرو دارند در ۳۰ مسیر متفاوت انجام می‌گیرد و به دنبال آن نرخ‌هایی برای جابه‌جایی این خودروها در نظر گرفته شده که در ازای مسافت حمل خودرو متفاوت است.

جدول لیست قیمت حمل خودرو با قطارسال 96

مبلغ كل(ريال)

به

از

مسير

شماره قطار

۱,۵۲۷,۵۰۰

اهواز

تهران

حمل خودرو تهران-اهواز

۱۳۲
۱,۵۲۷,۵۰۰

تهران

اهواز

حمل خودرو اهواز-تهران

۱۳۳
۱,۴۹۴,۰۰۰

مشهد

تهران

حمل خودرو تهران-مشهد

۳۳۶
۱,۴۹۴,۰۰۰

تهران

مشهد

حمل خودرو مشهد-تهران

۳۳۷
۱,۴۹۴,۰۰۰

مشهد

تهران

حمل خودرو تهران-مشهد

۳۳۸
۱,۴۹۴,۰۰۰

تهران

مشهد

حمل خودرو مشهد-تهران

۳۳۹
۱,۰۷۷,۵۰۰

تبريز

تهران

حمل خودرو تهران-تبريز

۴۳۰
۱,۰۷۷,۵۰۰

تهران

تبريز

حمل خودرو تبريز-تهران

۴۳۱
۲,۲۵۵,۰۰۰

مشهد

تبريز

حمل خودرو تبريز-مشهد

۴۸۰
۲,۲۵۵,۰۰۰

تبريز

مشهد

حمل خودرو مشهد-تبريز

۴۸۱
۱,۴۹۴,۰۰۰

شيراز

تهران

حمل خودرو تهران-شيراز

۵۲۴
۱,۴۹۴,۰۰۰

تهران

شيراز

حمل خودرو شيراز-تهران

۵۲۵
۱,۳۴۴,۰۰۰

بندر

اصفهان

حمل خودرو اصفهان-بندر

۵۳۲
۱,۳۴۴,۰۰۰

اصفهان

بندر

حمل خودرو بندر-اصفهان

۵۳۳
۲,۲۰۵,۰۰۰

مشهد

شيراز

حمل خودرو شيراز-مشهد

۵۸۶
۲,۲۰۵,۰۰۰

شيراز

مشهد

حمل خودرو مشهد-شيراز

۵۸۷
۹۱۶,۵۰۰

يزد

تهران

حمل خودرو تهران-يزد

۶۲۰
۹۱۶,۵۰۰

تهران

يزد

حمل خودرو يزد-تهران

۶۲۱
۱,۰۹۴,۰۰۰

مشهد

يزد

حمل خودرو يزد-مشهد

۶۸۰
۱,۰۹۴,۰۰۰

يزد

مشهد

حمل خودرو مشهد-يزد

۶۸۱
۱,۵۴۴,۰۰۰

كرمان

تهران

حمل خودرو تهران-كرمان

۷۲۰
۱,۵۴۴,۰۰۰

تهران

كرمان

حمل خودرو كرمان-تهران

۷۲۱
۱,۹۵۵,۰۰۰

زاهدان

تهران

حمل خودرو تهران-كرمان-زاهدان

۷۲۴
۱,۹۵۵,۰۰۰

تهران

زاهدان

حمل خودرو زاهدان-كرمان-تهران

۷۲۵
۱,۰۹۴,۰۰۰

مشهد

كرمان

حمل خودرو كرمان-مشهد

۷۸۰
۱,۰۹۴,۰۰۰

كرمان

مشهد

حمل خودرو مشهد-كرمان

۷۸۱
۲,۳۴۴,۰۰۰

بندر

تهران

حمل خودرو تهران-بندرعباس

۸۲۲
۲,۳۴۴,۰۰۰

تهران

بندر

حمل خودرو بندرعباس-تهران

۸۲۳
 ۲,۳۴۴,۰۰۰

 بندر

 تهران

حمل خودرو تهران-بندرعباس

۸۲۴
  ۲,۳۴۴,۰۰۰

 تهران

 بندر

حمل خودرو بندرعباس-تهران

۸۲۵
۲,۱۵۵,۰۰۰

مشهد

بندر

حمل خودرو بندرعباس-مشهد

۸۸۰
۲,۱۵۵,۰۰۰

بندر

مشهد

حمل خودرو مشهد-بندرعباس

۸۸۱

در مسير هاي تركيبي كه قيمت مصوب ندارد ، حاصل جمع بهاي مصوب بليت حمل خودرو مسيرهاي مربوطه(كه بهاي مصوب بليت حمل خودرو دارد) بعنوان قيمت مصوب يكطرفه تعيين ميگردد و به ميزان ۱۰ درصد در مسير دوطرفه تخفيف داده مي شود.

مقررات حمل خودرو با قطار
واگنهای حمل خودرو در كليه محورهاي راه آهن ( به غير از محور شمال ) در قطارها با ظرفيت ۱۰ الي ۱۲ خودرو ( با توجه به ابعاد خودرو ) موجود می باشد .در حال حاضر در مسير تهران به مشهد، بندرعباس، كرمان، اهواز، تبريز همچنين اصفهان به بندرعباس و مشهد- بندرعباس و بالعكس راه‌اندازي شده است.
خودرو بايد از ساعت ۸ صبح روز حركت تا يك ساعت مانده به ساعت درج شده بر روي بليت براي حمل به انبار توشه‌ي ايستگاه مبدأ تحويل شود.
استرداد بليت حمل خودرو
۱. استرداد ۹۰ درصد بهاي بليت تا ساعت ۱۲روز قبل از حركت
۲. استرداد ۷۰ درصد بهاي بليت از ساعت ۱۲روزقبل از حركت تا ۳ ساعت مانده به حركت
۳.استرداد ۵۰ درصد بهاي بليت از ۳ساعت مانده به حركت تا زمان حركت بليت پس از بارگيري خودرو و يا حركت قطار استرداد نمي‌شود. توجه: خودرو بايد ۳ ساعت قبل از حركت قطار تحويل داده شود.
“درصورت مفقود شدن بليت حمل خودرو طبق مقررات بليت المثني صادر مي‌شود.”

نکاتی مهم در مورد حمل خودرو
۱- پذيرش خودرو براي اعزام از مبدأ حركت از ۸ صبح تا حداكثر ۱ ساعت مانده به ساعت درج شده بر روي بليت مي باشد.
۲- هنگام تهيه‌ي بليت براي مسيرهاي بلند(مانند مشهد- اهواز) پيش بيني زماني لازم براي تأخيرهاي احتمالي، تخليه‌ي واگن و بارگيري مجدد آن در ايستگاه واسط (تهران) و رعايت بند ۱ صورت گيرد.
۳- خودرو هنگام تحويل به انبار بايد داراي موجودي بنزين مطابق با حداكثر يك چهارم ظرفيت باك خودرو باشد.
۴- براي رعايت ايمني خودروها، سر باتري در مبدأ جدا و در مقصد مجدداً نصب مي‌شود.
۵- امكان حمل خودرو با ارتفاع بيش از ۱۵۸ سانتي متر و عرض بيش از ۱۸۰ سانتي متر وجود ندارد. همچنين اين محدوديت شامل خودروهايي مانند پاترول، پاجيرو، جيپ و … مي‌باشد.
۶- براي رفع مشكلات در مقصد، قبل از بارگيري كليه‌ي نواقص يا آسيب ديدگي قبلي خودرو و كسري لوازم به مسؤولان اعزام اظهار شود.
۷- به محض اطلاع از ورود خودرو به مقصد نسبت به ترخيص و تحويل خودرو با در دست داشتن مدارك مثبته (كارت ماشين ، كارت شناسايي معتبر) اقدام در غير اين صورت بعد از ۲۴ ساعت اوليه تا ۶ روز ،روزانه ۱۵۰۰۰ريال و از روز هفتم به بعد روزانه ۳۰۰۰۰ريال بابت حق توقف و هزينه انبارداري محاسبه و دريافت خواهد شد.
۸- براي تحويل خودرو كارت شناسايي يا شناسنامه خودرو معتبر و منطبق با مندرجات در بليت ضرورت دارد وخودرو به كسي تحويل خواهد شد كه بليت حمل خودرو به نام او صادر شده است. و از تحويل خودرو به افراد غير و بدون مدارك مثبته خودداري خواهد شد .
۹- در صورت تأخير در تحويل خودرو در مقصد تا ۲۴ ساعت تاخير در تحويل خودرو ۵۰درصد كرايه برگشت داده مي‌شود و در صورت عدم تحويل خودرو در مقصد ۱۰۰درصد كرايه برگشت داده مي‌شود.
۱۰- براي دريافت خسارت تاخير متقاضيان محترم مي‌توانند با به همراه داشتن اصل لاشه بليت و كارت شناسايي معتبر با مراجعه به آژانس‌هاي سراسر كشور نسبت به دريافت خسارت اقدام كنند.
۱۱- درصورت مفقود شدن بليت حمل خودرو طبق مقررات بليت المثني صادر مي‌شود.۱۲- اطلاعات مورد نياز حمل خودرو با قطار اعم از: تاريخ و ساعت حركت ، شماره قطار ، زمان و شرايط تحويل خودرو و… جهت اطلاع آنها برروي برگه بليت حمل خودرو درج مي‌شود.

اگر طالب شرکت در تور های یکروزه  تبریز جلفا هستید با ما تماس بگیرید . 09145809575

درباره جلفا

برای تور تبریز جلفا از ساعت 7 صبح الی 21  حدود 14 ساعت زمان  لازم  است . تور جلفا بصورت گروهی و خانوادگی می باشد و برنامه های بازدید از کلیسا سنت استپانوس و بازدید از  آبشار  و بازارهای خرید جلفا  و توقف برای نهار خواهیم داشت  . تور یکروزه جلفا با مینی بوس های شیک و راحت  و راهنمای محلی اجرا میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09145809575 تماس بگیرید .

از ویژگی‌های برجسته ایستگاه راه‌آهن تبریز می‌توان به حمل و نقل بین‌المللی کالا به ترکیه و اروپا از طریق محور تبریز-رازی، حمل و نقل بین‌المللی کالا به جمهوری خودمختار نخجوان از طریق محور تبریز-جلفا و تنها خط برقی راه‌آهن در ایران (خط برقی تبریز-جلفا) اشاره کرد.

شایان ذکر است چندی پیش مذاکراتی بین مقامات دو نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی انجام شد و در آن مذاکرات، پرونده ثبت جهانی راه‌آهن ایران شامل ایستگاه‌ها، پل‌ها و انواع تاسیساتی که مربوط به شبکه خطوط ریلی است در دستور کار قرار گرفت .

راه‌آهن تبریز نماد حمل‌ونقل آذربایجان است و اولین تراموای شهری در تبریز پا گرفت و «ماشین ‌دودی» نامیده شد (سال 1281 شمسی).

به روایت تاریخ حدود یك‌قرن پیش ایستگاه راه‌آهن تبریز در سال ۱۲۹۵ خورشیدی با بهره‌برداری از محور تبریز- جلفا به ‌طول ۱۴۹ كیلومتر افتتاح شد و پس از آن در سال ۱۳۳۷، محور تبریز- تهران به‌طول ۷۴۸ كیلومتر به بهره‌برداری رسید. همچنین تنها خط برقی راه‌آهن در ایران (خط برقی تبریز-جلفا) است.

طراح این ایستگاه، معمار فرانسویی به نام  «فرناند پویون» بوده است؛ اما آن‌چه امروز از آن برجا مانده، بازسازی دوباره‌ای است توسط «حیدر غیایی».

شاید این مطالب نیز  مورد علاقه شما باشد.

لطفا نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را درمورد راه آهن تبریز و قطار ها در زیر بنویسید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *