شماره پشتیبانی 24/7 ۰۹۱۴۵۸۰۹۵۷۵

پزشکان متخصص تبریز

دکتر سپهر تقی زاده

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

کلینیک شیخ الرئیس

پزشکان متخصص تبریز

نام تخصص تلفن آدرس
دکترسعیدجهانشاهلو فوق تخصص ریه، آسم وآلرژی.متخصص داخلی ۰۴۱۳۵۵۶۷۰۰۱ تبریز -چهارراه باغ شمال -ساختمان آپادانا.طبقه۴
دكترعليرضا ولايي اسكويي نورولوژي-اعصاب 35552030 تبريز17شهريورجديدچهارراه باغشمال جنب مهدكودك غنچه لرساختمان آپادان ا طبقه 6

دكترآزيتا رجب زاده

ارتوپدي

35549932

تبريز-17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- برج امپراطور

دكترداريوش عبدالهي فرد

ارتوپدي

35533485

تبريز- خ 17 شهريور جديد -بين طالقاني وشريعتي- جنب داروخانه كيميا

دكتر اسرافيل زنجاني

ارتوپدي

33344422

تبريز- خ امام- ميدان قطب- ايستگاه اتوبوس- پ864

دكتر سلطان سنجري

ارتوپدي

35567711

تبريز- خ شريعتي جنوبي- كوچه ارك

دكتر مجيد نامدار

ارتوپدي

35554928

تبريز-خ17 شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب مهدكودك غنچه لر- س 10

دكترپرهام معروفي

ارتوپدي

35567200

تبريز- خ 17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- س كسري

دكترحسين محمدپور

ارتوپدي

تبريز- چهارراه آبرساني- جنب پاساژ ونك-ساختمان پزشكان بقراط

دكترداور خوب سيرت

ارتوپدي

35549800

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان

دكتراحد پاشايي

ارتوپدي

35551554

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي چلوكبابي افتخاري

دكتراسد بهكام راد

ارتوپدي

35565400

تبريز- باغشمال- اول17شهريورجديد- جنب مهدكودك غنچه لر- س10

دكتراسداله بايبوردي

ارتوپدي

35530846

تبريز-17شهريورجديد -نرسيده به چهارراه باغشمال – جنب مهدكودك غنچه لر- س شماره10

دكترحبيب مصباح

ارتوپدي

35564994

تبريز- خ طالقاني -روبروي مصلي -س پزشكان شهريار

دكترحسن رضوانيه

ارتوپدي

35565865

تبريز-خ 17 شهريور جديد بالاي آزمايشگاه مهر طبقه 4

دكترحسن شريفي

ارتوپدي

35549711

تبريز- خ طالقاني- خ ارك جديد- پ53

دكترحسين زعفراني

ارولوژي

35541018

تبريز- خ امام- بين سه راه طالقاني وتربيت- مجتمع شهريار

دكترحميد عباسي نامور

ارولوژي

35569997

تبريز- 17شهريورجديد- جنب كلينيك فرهنگيان- س 44

دكترحميرا علمداري

ارولوژي

35544244

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي بستني وحيد- س 111

دكتر يداله سزاوار

ارولوژي

35532220

تبريز – ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهرا- س آفتاب

دكترپرهام حليمي اصل

ارولوژي

35547434

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- س آبان- طبقه1

دكترداود نوري زاده

ارولوژي

35562124

تبريز- ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهرا- س آفتاب

دكترافشار زمردي

ارولوژي

35553407

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- س آبان- طبقه6

دكتراميرحسن انسان نژاد

ارولوژي

35570767

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي آزمايشگاه مهر- مجتمع سينا

دكتراميرعلي جواهري پور

ارولوژي

35538855

تبريز-17 شهريور جديد-روروي مقصوديه-ساختمان صدرا

دكتراميرعلي نثارنوبري

ارولوژي

35569554

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي بستني وحيد- س رازي

دكتر بهروز ساجدي

ارولوژي

35546213

تبريز- 17شهريورجديد- برج آذربايجان- طبقه3

دكترحسن حسن زاده

ارولوژي

35537038

تبريز- 17شهريورجديد- برج امپراطور- طبقه2

دكترحميد اشهري

بيهوشي

35539069

تبريز- خ 17شهريورجديد- بين ارتش وطالقاني- جنب داروخانه بقراط

دكتر پگاه نورافزا

پوست

33293345

تبريز- وليعصر- فلكه شريعتي- ساختمان آناهيتا- طبقه5

دكتر لطيفه دهقان زاده

پوست

35561753

تبريز-17شهريورجديد- بين طالقاني وارتش- س صفا

دكتر وحيده بزم راد

پوست

33374314

تبريز- خ آزادي- نرسيده به سه راهي گلگشت- س آزادي

دكترحسين دانش آذري

پوست

35427241

تبريز- خ پاستورجديد- نرسيده به خ ارتش- س پارسا

دكتربهمن قندچي

پوست

35538816

تبريز-خ شريعتي جنوبي-طبقه فوقاني دفترهواپيمايي آذر پرواز

دكترحسن سينافر

پوست

35560949

تبريز-خ شريعتي جنوبي -كوچه ارك

دكترخليل ملكي

توانبخشي

35566762

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به چهارراه باغشمال- س آبان

دكترحسن حسني- توانبخشي

توانبخشي

35555181

تبريز-17 شهريور جديد-روبروي آموزش و پرورش

دكتر ابوالقاسم سمرقندي

جراحي زنان وزايمان

35550456

تبريز-17شهريورجديد-بين فلكه طالقاني وشريعتي- روبروي بانك ملي

دكتر شهين موسوي

جراحي زنان وزايمان

35568242

تبريز- خ پاستورجديد- روبروي ساختمان پرديس- س بهنام

دكتر حمداله عليپور

جراحي عمومي

35533986

تبريز- 17 شهريورجديد- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا -طبقه 4

دكتر رضا رضائي

جراحي عمومي

35566477

تبريز- خ جمهوري- چهارراه راسته كوچه- بالاي داروخانه جالينوس

دكتر محمدرضا سرافرازاسبق

جراحي عمومي

33341700

تبريز -خ امام -نرسيده به آ برسان -نبش كوي سهند

دكترحسين سروچرندابي

جراحي عمومي

35541579

تبريز- خ 17شهريورجديد- جنب آزمايشگاه مهر- س سپيد

دكتراحمد ميرزارحيمي

جراحي عمومي

32808601

تبريز-خ قره آغاج -جنب داروخانه هدايت

دكتراسرافيل عسگريان

جراحي عمومي

33850913

تبريز- خ عطارنيشابوري- نرسيده به مسجدامام صادق

دكترامراله ميرگلوي بيات

جراحي عمومي

35565866

تبريز-ارتش جنوبي-روبروي بيمارستان الزهرا-ساختمان آفتاب

دكتربيوك تيشه زن

جراحي عمومي

35569799

تبريز- خ امام- سه راه طالقاني- روبروي پاساژجام جم

دكترجلال زارع پور

جراحي عمومي

35535357

تبريز- اول 17شهريورجديد- جنب داروخانه بقراط- س آبان

دكتر حسين اخباري شجاعي

چشم

35556274

تبريز-شريعتي جنوبي-كوچه ارك-طبقه فوقاني پاتولوژي فارابي

دكتر حميد مويد

چشم

35532893

تبريز17شهريورجديدبين طالقاني وشريعتي ساختمان ميلادطبقه1

دكتر سيدحسن سيدي

چشم

35543121

تبريز- خ 17 شهريورجديد-جنب آزمايشگاه مهر-س رونق

دكتر مهدي ديباور

چشم

35530971

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي آموزش و پرورش- س خاتم

دكترحميد اسلامپور

چشم

35554353

تبريز-خ امام -سه راه طالقاني -كوچه چايچي -پ22 -س پزشكان

دكتررامين طاعي

چشم

35570932

تبريز- 17شهريورجديد- برج آذربايجان- طبقه دوم

دكتر فرزانه حصاري

چشم

35548101

تبريز- 17شهريورجديد- تقاطع طالقاني- روبروي بانك مسكن

دكتراحمد عميدفر

چشم

35558213

تبريز- خ شريعتي جنوبي -كوچه ارك -روبروي هتل ارك

دكتراصغر اكبري حامد

چشم

35564232

تبريز- اول خ طالقاني – روبروي مصلي- س پزشكان شهريار

دكتراميرقاسم كرامتي

چشم

تبريز- 17شهريورجديد- جنب برج آذربايجان- س سينا

دكتربهزاد غفارلو

چشم

35566686

تبريز-شريعتي شمالي-روبروي مسجد(وليعصر) صمصام خان

دكترحسن دهقان

چشم

35539554

تبريز- شريعتي جنوبي- كوچه ارك- طبقه فوقاني پاساژ ارك

دكتر ابراهيم مويد

داخلي

35403788

تبريز- خ آزادي- نرسيده به چهارراه طالقاني- جنب كوي نواب

دكتردارا كوشان

داخلي

35568411

تبريز- خ17شهريورجديد- روبروي داروخانه سارا- س31

دكتر محمدرضا امان الهي سودمند

داخلي

35559174

تبريز- 17 شهريور جديد -بين طالقاني وشريعتي- جنب داروخانه سارا

دكتر مريم مسنن اميني

داخلي

33372000

تبريز- خ آزادي- جنب خ گلگشت -ساختمان طوبي-طبقه4

دكتر منيره عليپور امتناني

داخلي

33319136

تبريز- وليعصر- خ شهريار- چهارراه رازي- س هزاره- طبقه پنجم

دكتر ميرباقر قرشي زاده

داخلي

36574661

تبريز- خ آبرساني- نرسيده به چهارراه عباسي- نبش بيلانكوه- س514

دكتر يعقوب خيام

داخلي

35551451

تبريز-خ جمهوري اسلامي-جنب داروخانه جالينوس

دكتر يونس محجل صادقي

داخلي

35549198

تبريز- 17 شهريورجديد- ط فوقاني آزمايشگاه مهر

دكتر يونس ميرطباطبائي

داخلی

35241117

تبريز- خ شمس تبريزي- ايستگاه شكلي

دكترپرويز اسدي

داخلي

35572243

تبريز- خ 17شهريورجديد- ساختمان صفا- پ35

دكترپريسا حفظ السان

داخلي

35543166

تبريز- خ 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- روبروي آموزش و پرورش -س سهند

دكترابراهيم پورخامنه

داخلي

35566855

تبريز- خ طالقاني روبروي مصلي -س پزشكان شهريار

دكترابراهيم فتاحي

داخلي

33348483

تبريز-چها ر راه آبرسان -ساختمان ايران كلينيك

دكترحسين ميرزايي

داخلي

35534313

تبريز- 17شهريور جديد – بين طالقاني وارتش- ساختمان صفا

دكترخديجه فاضلي خليلي

داخلي

35547565

تبريز- ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهراء- س اطباء

دكتر فرزين حسيني

داخلي

35542262

تبريز- 17شهريورجديد- جنب برج آذربايجان- مجتمع سينا

دكترابوالفضل استادي

داخلي

35424555

تبريز -خ پاستور جديد -جنب داروخانه دكترزماني

دكتراحد نجارصادقي

داخلي

35538397

تبريز- خ 17 شهريور جديد-روبروي بانك سپه- س صدرا

دكتراحدحيدري

داخلي

32814152

تبريز-خ منجم- ساختمان پزشكان استاد شهريار

دكتربهمن يحيي پور

داخلي

35556032

تبريز-خ امام -بالاتر از سه راه طالقاني-كوچه چايچي-س پزشكان تبريز

دكتربيژن علايي

داخلي

35549119

تبريز- خ 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- س آبان

دكترتورج روستا

داخلي

35409948

تبريز كمربندي مياني مابين دانشگاه پيام نورچهارراه بهشتي جنب داروخانه حداديان

دكتر حوريه حليمي ميلاني

زنان وزايمان

34781156

تبريز-شريعتي جنوبي -بين صائب وپاستور- طبقه فوقاني س سبز

دكتر رقيه بهجتي

زنان وزايمان

33374306

تبريز- خ آزادي- نرسيده به سه راهي گلگشت- س آزادي

دكتر قاسم اميري

زنان وزايمان

33345725

تبريز- خ آبرسان- روبروي بيمارستان شمس-كوچه نسترن2- پ1/21

دكتر نسرين ساساني

زنان وزايمان

36565876-7

تبريز – خ آبرسان – نرسيده به بيمارستان شمس- روبروي هواپيمايي- س ياس

دكترژيلا قره باغي

زنان وزايمان

35563343

تبريز-17شهريور جديد- جنب مسجد حاج غفار -س شاهين

دكتررباب سيدحسيني

زنان وزايمان

33374328

تبريز- خ آزادي- سه راهي گلگشت- س آزادي- طبقه5

دكترليدا حيدري

زنان وزايمان

33363010

تبريز- خ امام -نرسيده به آبرساني -س پزشكان بقراط

دكتر حسن جورابچي

زنان وزايمان

35563133

تبريز- خ طالقاني- روبروي مصلي- س پزشكان شهريار

دكتر سيما جليل زاده

زنان وزايمان

35534565

تبريز- 17شهريورجديد -جنب برج آذربايجان- س پزشكان سينا- طبقه اول

دكتر فضل فرهادي

زنان وزايمان

35566618

تبريز-خ شريعتي جنوبي -اول كوچه ارك

دكتر محمود هاشمي اقدم

زنان وزايمان

35554239

تبريز- خ امام- مقابل مسجد كبود

دكتر مهري معين زاده

زنان وزايمان

35546814

تبريز- خ 17 شهريور جديد- بين طالقاني وشريعتي-جنب بانك ملي

دكتر ميترا نظريان

زنان وزايمان

35547729

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به خ شريعتي- جنب بانك ملي- س ايران

دكترپرويز آزادي

زنان وزايمان

35531030

تبريز- 17 شهريورجديد-نرسيده به باغشمال- س شماره 10

دكترپرويز طبيب زاده

زنان وزايمان

35566986

تبريز- خ امام- روبروي مصلي- س پزشكان شهريار

دكترپريسا حبيب اله زاده

زنان وزايمان

35538262

تبريز-17 شهريورجديد- بين شريعتي وطالقاني- برج امپراتور-طبقه1

دكتررامش برادران

زنان وزايمان

33305777

وليعصر- فلكه معلم- جنب كلانتري17- مجتمع وليعصر

دكتر رويا سام نيا

زنان وزايمان

35535699

تبريز-خ 17 شهريور جديد-روبروي مقصوديه -ساختمان صدرا

دكتر زهرا قطره ساماني

زنان وزايمان

35536059

تبريز- 17 شهريور جديد -روبروي بستني وحيد- س 111

دكترافسانه جواهري پور

زنان وزايمان

35542494

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي بستني وحيد- جنب خانه شيريني- س آرين

دكتراكبر پناهي

زنان وزايمان

35559856

تبريز-17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- مجتمع پزشكي رازي

دكتربتول نصيراوغلي

زنان وزايمان

35424478

تبريز- خ پاستورجديد- نبش گلزار- س ضرغام -طبقه اول

دكتربهجت لامعي

زنان وزايمان

34423701

تبريز- راه آهن- روبروي ساختمانهاي چمران- كوي سوم ارديبهشت- پ34

دكترجعفر دلشادخامنه

زنان وزايمان

35536894

تبريز- خ 17 شهريور جديد -روبروي آموزش و پرورش ناحيه 2

دكتر معصومه بامدادمقدم

زنان وزايمان

35549277

تبريز-ارتش جنوبي-روبروي بيمارستان الزهرا-ساختمان آفتاب-طبقه 1

دكترپروين حق پرست

زنان وزايمان

35557274

تبريز- 17 شهريورجديد -تقاطع طالقاني- روبروي بانك مسكن

دكترپروين مصطفي قره باغي

زنان وزايمان

35561844

تبريز-ارتش جنوبي- نرسيده به بيمارستان بهبود- س ماهان

دكترپري سيدمدني

زنان وزايمان

35549065

تبريز- خ امام-روبروي مسجد كبود -س شجاع الديني

دكترابوالفضل پورحسن

عفوني

33377400

تبريز- خ آزادي-سه راهي گلگشت- كوي شفا- كلينيك گلگشت

دكتراسماعيل مقدس پور

عفوني

36588585

تبريز- چهارراه عباسي- جنب مخابرات- نرسيده به پمپ بنزين- پ11/68

دكتراكبر مصحفي

عفوني

32667593

تبريز- خ شمس تبريزي- نرسيده به اميرخيزي- جنب داروخانه ببري

دكتراميدعلي قرداشخاني

عفوني

35553472

تبريز- 17 شهريور جديد-جنب بستني وحيد

دكتربهروز نقيلي

عفوني

35564979

تبريز- پاستورجديد- تقاطع حاج جبارنائب- س پاستور

دكتربابك كلاهي

فيزيكي و توانبخشي

33377678

تبريز- خ آزادي- اول گلباد- س پزشكان امين

دكترحسين اسدزاده

قلب وعروق

35568186

تبريز-خ 17 شهريور جديد- تقاطع طالقاني – بالاي بانك مسكن -پ 287

دكتر فريبا ادواي

قلب وعروق

35571209

تبريز- 17شهريورجديد- جنب مهدكودك غنچه لر- س آپادانا

دكتر نازيلا الفت نوبري

قلب وعروق

35556317

تبريز- 17شهريورجديد- جنب مسجدحاج غفار- برج آذربايجان- طبقه1

دكترژينوس دبيري

قلب وعروق

36581155

تبريز- خ آبرساني- روبروي هواپيمائي- ساختمان ياس

دكتررامين فروغي اصل

قلب وعروق

35547552

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان

دكترالهام حسيني

قلب وعروق

35546911

تبريز- خ پاستورجديد- روبروي كلينيك پرديس- برج ضرغام

دكتراميرحسين محمد عليان

قلب وعروق

33373670

تبريز- خ آزادي- روبروي پمپ بنزين مارالان- س آتيه- طبقه 6

دكترجهانبخش صمدي خواه

قلب وعروق

35538873

تبريز- خ ارتش جنوبي -روبروي بيمارستان الزهرا-كلينيك نبض

دكتر محمدابراهيم رهباني نوبر

كودكان

35559420

تبريز-17 شهريور جديد-روبروي آموزش وپرورش-مجتمع خاتم -طبقه 4

دكتراژدر ياري

كودكان

35571517

تبريز- 17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- برج امپراطور

دكترحميد هشيوار

كودكان

35401200

تبريز- پائين ترازچهارراه مارالان- روبروي مسجد ميانه

دكتر اصغر وظيفه خواه

كودكان

34472939

تبريز- شهرك نور- اول خ نگارستان- پلاك1

دكتر بهروز مهرور

كودكان

35241120

تبريز- خ ثقه الاسلام- ط فوقاني داروخانه مهتاب

دكتر حسين جورابچي

كودكان

35567090

تبريز-17 شهريورجديد- نرسيده به شريعتي- روبروي پست بانك- س 717

دكتر رضا اكبري اوخچي

كودكان

35533433

تبريز -خ 17شهريور جديد -جنب داروخانه كيميا- مجتمع پزشكي گلستان

دكتر سيمين تقي زاده

كودكان

35534399

تبريز- چهارراه باغشمال- جنب مهدكودك غنچه لر- س10

دكتر سيمين موسوي

كودكان

33321264

تبريز- زعفرانيه -فلكه مسجد

دكتر صمد قانع فرد

كودكان

32333225

تبريز- خ مفتح- اول همت آباد- ايستگاه ميصير-پ37

دكتر محرر روحاني

كودكان

32344575

تبريز- خ ثقة الاسلام -بالاترازسه راه- جنب داروخانه مهر

دكترپروين سليمانيان

كودكان

34797068

تبريز-خ لاله زار-نرسيده به سه راه خيام

دكترگيتي فخيمي

كودكان

35532999

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال جنب داروخانه بقراط ساختمان شاهين طبقه3

دكترحميد حاجي سيديان

كودكان

35417705

تبريز- خ پاستورجديد- بين حافظ و مارالان -پ 48/1

دكتراحمد جعفري جاويد

كودكان

36685951

تبريز- باغميشه- خ اميركبير- جنب آتش نشاني- مجتمع پزشكي باغميشه

دكتراسداله كفيلي

كودكان

35538281

تبريز- شريعتي شمالي -اول كوچه پست خانه قديم

دكتراعظم جوادي اسكويي

كودكان

35549634

تبريز- 17شهريورجديد- بين طالقاني وارتش- س خاتم

دكتربابك قاليباف

كودكان

36560983

تبريز- خ آبرساني- روبروي دفترهواپيمايي- س پزشكان ياس

دكترتوفيق درخشان

كودكان

35563343

تبريز-17شهريور جديد -جنب مسجد حاج غفار -س شاهين

دكترجعفر مدرس

كودكان

35559401

تبريز-خ 17 شهريور جديد -روبروي آزمايشگاه مهر-پ44

دكترجعفردادي زاده

كودكان

36560983

تبريز- خ آبرساني- روبروي دفترهواپيمايي هما- مجتمع پزشكي ياس

دكترحسن احمدزاده نيا

كودكان

33349433

تبريز- خ امام- جنب دبيرستان طالقاني

دكترحسن سلطاني اهري

كودكان

35568920

تبريز- چهارراه باغشمال – اول خ 17شهريورجديد

دكترحسن نويدنيا

كودكان

33344048

تبريز- خ امام- ايستگاه ميدان قطب- جنب مسجدسالار

دكتر مهرداد نهائي

گوش وحلق وبيني

33374310

تبريز- خ آزادي- روبروي پمپ بنزين مارالان- س آزادي

دكترحسين بابائي غازاني

گوش وحلق وبيني

35569961

تبريز-خ شريعتي جنوبي- روبروي كوچه ارك- كوچه مستشار-س88

دكتر حسن رسام

گوش وحلق وبيني

35557258

تبريز -17 شهريور جديد -مجتمع پزشكي صدرا

دكتر حسين غفاري مهر

گوش وحلق وبيني

35530868

تبريز- خ 17 شهريور جديد- روبروي آزمايشگاه مهر- س44

دكتر حميرا رشدي

گوش وحلق وبيني

35556142

تبريز- 17شهريورجديد- اول مقصوديه -جنب فيزيوتراپي امام رضا

دكترابوالحسن مقدسي

گوش وحلق وبيني

35555919

تبريز- خ امام -سه راه تربيت -روبروي پاركينگ سهند

دكتراحمدعلي نهالي

گوش وحلق وبيني

35552043

تبريز-سه راه امين -بين بازار امت وبرليان

دکتر نازیلا مرزبان

گوش ،گلو وبینی ،سر و گردن

35536136

تبریز-خیابان 17 شهریور-برج امپراتور-طبقه دوم-واحدB

دكتراكبر وثوقي گوش وحلق وبيني 35552488 تبريز- اول خ شريعتي جنوبي -روبروي مغازه هاي سنگي-پ 50

دكتربهروزبايبوردي

گوش وحلق وبيني

35569369

تبريز- تقاطع17شهريورجديد وطالقاني- طبقه اول راديولوژي شهريار

دكتر يوسف آبادي

مغزواعصاب

35564980

تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- پ17

دكترپريچهر احمدي

مغزواعصاب

35548108

تبريز- 17شهريورجديد- تقاطع طالقاني- روبروي بانك مسكن- س امروز

دكترحميد بيضائي

مغزواعصاب

35560961

تبريز- 17شهريور جديد- جنب كلينيك فرهنگيان- س44

دكترداريوش سوادي اسكوئي

مغزواعصاب

35540319-20

تبريز- 17شهريورجديد- روبروي چلوكبابي افتخاري- س32-طبقه اول

دكتر مسلم تقي زاده

مغزواعصاب

32819119

تبريز- خ منجم (نيروي هوائي)- ميدان خرمشهر- س 112

دكترحميد حمائدي

مغزواعصاب

35571915

تبريز- 17شهريورجديد- جنب برج آذربايجان- مجتمع سينا

دكترحميدبدلي تازه كند

مغزواعصاب

35563493

تبريز- خ 17 شهريور جديد- روبروي داروخانه سارا- اول كوچه شركت پ 31

دكترايوب اميدي

مغزواعصاب

35548696

تبريز- 17 شهريور جديد -س پزشكان كسري

دكترجواد يوسفي

مغزواعصاب

35567503

تبريز- 17 شهريور جديد- بين طالقاني وارتش – س صفا

پزشکان فوق تخصص تبریز

نام پزشک

رشته

تلفن

آدرس

جلیل واعظ قراملکی

هماتولوژی و آتکولوژی

۰۴۱-۳۵۵۳۲۰۱۰

   تبریز -خ حافظ – کوچه شهید تخمه چیان (صدر سابق )- پ۳۹

ربابه قرقره چی

غدد داخلی و متابولیسم کودکان

۰۴۱-۳۳۳۴۹۴۵۱

   تبریز- چهارراه آبرسان- جنب هلال احمر- س ایران کلینیک

علی کرم هدایتی گودرزی

هماتولوژی و آتکولوژی

۰۴۱-۳۵۵۳۹۶۵۳

   تبریز- ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۱

محمداسمعیل حجازی

ریه

۰۴۱-۳۶۵۶۵۸۷۶

   تبریز- خ آبرسان- نرسیده به بیمارستان شمس- روبروی هواپیمایی- س یاس

ابوالفضل شیرین زاده

جراحی توراکس

۰۴۱-۳۵۵۶۱۴۴۵

   تبریز- خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار

احد میدیا

جراحی اطفال

۰۴۱۱-۳۳۵۶۶۱۱

   تبریز- خ آزادی- سه راه گلباد- جنب مرکزتصویربرداری پزشکی حافظ

اکبر علی عسگرزاده

غدد داخلی و متابولسیم

۰۴۱-۳۳۳۷۳۶۷۳

   تبریز- خ آزادی-روبروی پمپ بنرین مارالان- س آتیه- طبقه۴

امیر بهرامی

غدد داخلی و متابولسیم

۰۴۱۱-۵۴۱۹۸۹۹

   تبریز- خ پاستورجدید- طبقه فوقانی داروخانه زمانی

جمال عیوضی ضیائی

هماتولوژی و آتکولوژی

۰۴۱-۳۵۵۴۳۵۵۴

   تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم

حسن شاهرخی

روانپزشکی

۰۴۱-۳۵۴۳۰۴۶۲

   تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- کلینیک بزرگمهر

حسین یزدانی

جراحی اطفال

۰۴۱-۳۵۵۶۵۰۲۵

   تبریز-خ طالقانی-روبروی مصلی -ساختمان پزشکان شهریار

رضایت پرویزی

قلب وعروق

۰۴۱-۳۳۳۷۴۳۳۱

   تبریز- خ آزادی- روبروی پمپ بنزین مارالان- س آزادی

رضوانیه صالحی

قلب وعروق

۰۴۱-۳۳۳۷۳۶۲۴

   تبریز- خ آزادی- نرسیده به گلگشت- س آتیه- طبقه۸

سعید اصلان آبادی

جراحی اطفال

۰۴۱-۳۳۳۷۰۱۱۰

   تبریز- خ آزادی- نبش گلگشت- ش طوبی

عباس افراسیابی

قلب وعروق

۰۴۱-۳۳۳۷۳۶۷۵

   تبریز- خ آزادی- نرسیده به گلگشت- س آتیه- طبقه۴

عباسعلی حسین پورفیضی

خون وسرطان کودکان

۰۴۱-۳۵۵۴۲۶۶۶

   تبریز- ۱۷شهریورجدید- جنب بستنی وحید- اول کوچه ارک

علیرضا نیکانفر

هماتولوژی و آتکولوژی

۰۴۱-۳۵۵۳۹۹۴۸

    تبریز- خ ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم

فرزاد نجفی پور

غدد داخلی و متابولسیم

۰۴۱-۳۳۳۷۴۳۶۷

    تبریز- خ آزادی- جنب گلگشت- س آزادی-طبقه ۳

فریدون صالحی

جراحی ترمیمی و پلاستیک

۰۴۱-۳۵۵۶۹۹۰۲

     تبریز- ۱۷شهریورجدید- روبروی آموزش وپرورش- جنب بانک مسکن

فضیله بشرهاشمی

نوزادان

۰۴۱-۳۳۳۶۳۶۱۶

   تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- بالای کلینیک پاستور

کامران ممقانی

جراحی توراکس

۰۴۱-۳۵۵۷۱۸۰۸

   تبریز- ۱۷شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه۲

ماندانا رفیعی

گوارش

۰۴۱-۳۳۳۷۴۳۱۱

   تبریز- خ آزادی- نرسیده به سه راهی گلگشت- س آزادی- طبقه۲

مجید مرتضوی

نفرو لوژی

۰۴۱-۳۵۵۵۳۸۱۹

   تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به چهارراه باغشمال- س قائم

محمد برزگر

مغز و اعصاب کودکان

۰۴۱-۳۳۳۷۰۸۸۲

   تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوچه شفا- س طوبی

محمد بقائی

گوارش

۰۴۱-۳۵۵۴۲۳۰۰

   تبریز- ۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س بهار

محمدامین قائم مقامی

نورولوژی-اعصاب

۰۴۱-۳۵۵۶۵۴۵۸

   تبریز -شریعتی جنوبی- جنب بانک ملی -مجتمع پزشکی امیرکبیر

مختار جوانشیر

جراحی توراکس

۰۴۱-۳۵۵۶۶۰۶۲

   تبریز- ۱۷شهریور جدید -جنب مهدکودک غنچه لر- س ۱۰

وحدت زنبوری

غدد داخلی و متابولسیم

۰۴۱-۳۵۵۴۷۱۷۴

    تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب

یوسف کوه سلطانی

قلب وعروق

۰۴۱-۳۶۵۶۹۱۱۲

    تبریز- خ آبرسانی- روبروی دفترهواپیمایی هما- مجتمع پزشکی یاس

استخر هتل پارس تبریز موقعیت مکانی خوب و مناسب به دلیل داشتن دسترسی آسان به مرکز شهر از نقاط قوت هتل پارس ائل گلی به شمار میرود. هتل پارس ائل گلی دارای مساحتی حدود ۳۷۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۲۸۰۰۰ متر مربع می باشد. رستوران گردان هتل با طبخ انواع غذاهای بی نظیر ایرانی […]
استخر کارگران شماره ۲ استخر شماره ۲ کارگران با مدیریت آقایان بهزاد و بهنام  اقامی خانه سازی روبروی بازارچه امیر کبیر روز های زوج بانوان  از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۹ روز های فرد آقایان از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۲۳ جمعه ها ۸/۳۰ تا ۱۴ بانوان و از ساعت ۱۵ الی ۲۳ آقایان تلفن تماس : […]
استخر صدرا آدرس استخر صدرا تبریز  : تبریز – خیابان شهریار  نبش گلکار تلفن استخر صدرا تبریز  : ۳۳۲۸۵۲۱۱-۰۴۱ تایم آقایان : شنبه ۱۴ ای ۱۷٫۳۰ یکشنبه ۱۴ الی ۲۰ چهارشنبه ۱۴ الی ۲۰ پنجشنبه ۱۴ الی ۲۰ جمعه ۸ الی ۲۰ تایم بانوان : شنبه ۸ الی ۱۳ دوشنبه ۸ الی ۱۹ چهارشنبه ۸ الی […]
استخر دلفین سفید استخر طبقاتی و سونای دلفین سفید یکی از برترین استخر های شهر تبریز بوده و دارای امکانات نظیر سرسره آبی – استخر کودک – حمام سنتی – سونی خشک می باشد .یکی از مزیت های استخر دلفین سفید،کلینیک تخصصی ماساژ می باشد که افراد زیادی را جذب نموده است.این استخر در سه طبقه […]
استخر جلالی تبریز تبریز ، نصف راه ، مابین مسجد المهدی و بیمارستان الغدیر فقط آقایان استخر متعلق به نیروی انتظامی میباشد و برای عموم آزاد است . هزینه هر نفر ۱۰۰۰۰ تومان.
سرسره چاله فضایی سرسره های سرعتی تونلی و روباز سرسره های مخصوص کودکان رودخانه ای به طول ۱۷۰ متر و عرض ۳ متر استخر موج با ۲۴ مدل موج گوناگون استخر شنا استخر و سرسره ویژه کودکان ۳ تا ۷ سال استخر و سرسره ویژه کودکان ۷ تا ۱۲ سال استخر فرود سرسره ها سونا […]
استخر آبادگران استخر وتالار آبادگران آدرس خیابان آزادی جنب شیخ الرئیس خیابان جدیری جنوبی شماره تماس ۰۴۱۳۳۳۸۱۲۶۰ ۰۹۱۴۴۱۴۴۶۵۴ آماده پذیرائی از شما ومهمانیهای شما میباشد روزهای زوج وجمعه ها تا ساعت ۱۳ بانوان روزهای فرد وجمعه هاازساعت۱۴آقایان تلفن تماس : ۰۴۱۳۳۳۸۱۲۶۰ تالارآبادگران با ظرفیت ۲۰۰نفر آماده پذیرائی از شما وعزیزانتان میباشد. تولد فرزندانتان را با […]

معبد مهر که باید آن را در ردیف یکی از نخستین سکونتگاه‌ها و معابد بشر پیش از تاریخ محسوب کرد از تاریخ ناگفته مراغه حکایت دارد. این معبد در زیر یک گورستان تاریخی قرار داردو با خاک‌برداری، بخش‌هایی از آن، خود را نمایان کرده، اما همچنان بخش عمده‌ای ازآن در زیر خاک قرار دارد. معبد […]
منطقه خدآفرین پل خداآفرین روى رودخانه ارس ، دو پل تاریخى به فاصله اندکى (۱۰۰ متر) از یکدیگر بنا شده است که به نام خداآفرین مشهوراند. اولى منسوب به قرن ششم هجرى (دورهٔ‌ سلجوقیان) است که طول آن ۱۶۰ متر است (اکنون ۱۲۰ متر از این متعلق به ایران و ۴۰ متر متعلق به جمهورى […]
  مقبره الشعرا نمی توان به تبریز رفت و یادی از شاعر(( حیدر بابا )) نکرد مزار سید محمد حسین شهریار در یکی از محله های قدیمی تبریزبه نام سرخاب است. مقبره الشعرا (به فارسی: آرامگاه شاعران) یکی از گورستان‌های تاریخی شهر تبریز است  . مقبره الشعرا  در ضلع شرقی بقعه سید حمزه و مقبره […]
مسجد کبود مسجد کبود (به ترکی آذربایجانی: Göy Məscid – گوی مچید)، یا مسجد جهانشاه، از بناهای تاریخی تبریز است. این مسجد بنا به کتیبه سردر آن در سال ۸۷۰ هجری قمری و ۱۴۶۵ میلادی و در زمان سلطان جهانشاه مقتدرترین حکمران سلسله قره‌قویونلو و به درخواست دختر او – صالحه خانم – بنا شده‌است. […]
مدرسه رشدیه تیریز
مدارس قدیمی تبریز   ۱- مدرسه اکبریه : ین مدرسه عمارت دو طبقه مفصلی داشت که در سال ۱۲۶۶ ه. ق در ضلع غربی و شمالی صحن بقعه صاحب الامر از طرف میرزاعلی اکبرخان مترجم و دبیر کنسولگری روسی بنیان نهاده شد. ۲- مدرسه جعفریه : جعفریه مدرسه کوچکی است که در بازار مسجد جامع […]
مجموعه بازار تاریخی تبریز به عنوان یازدهمین اثر ثبت جهانی ایران بازار تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده جهان و یکی از شاهکارهای معماری ایرانی است. این بازار در سال ۱۱۹۳ هجری قمری بر اثر زلزله با خاک یکسان شد، اما طولی نکشید که به همت مردم شهر بازسازی شد. شهر تبریز به مناسبت قرار گرفتن در […]
گورستان پنبه شلوار تبریز پنبه شلوار روستایی است که در ۶ کیلومتری جنوب خاوری تبریز و ۲ کیلومتری جنوب استخر ایل گولی واقع شده است. در این روستا گورستانی باستانی و وسیع با سنگ قبرهای بزرگ و میل های عظیم و پابرجا است. گورستان روستا در دامنه تپه بلندی قرار گرفته و در سه گوشه […]
شامل ۲ طبقه سردابه و نمازگاه است و هویت فرد دفن شده در سرداب آن تاکنون شناسایی نشده‌است. این برج در سال ۵۶۳ هجری قمری با سنگهای متخلخل آهکی و حجاری شده و آجرهای خشتی و ساروج ساخته شده‌است. درب ورودی‌آن با نقوشی مشابه نمای اصلی گنبد سرخ آذین شده‌است. گنبد کبود، دیگر برجی که […]
گنبد کبود مراغه که به مقبره مادر هولاکو نیز معروف می‌باشد در حدود ۱۰ متری برج مدور واقع است.این گنبد به شکل منشور ده وجهی زیبایی با طاقنما و حاشیه کاری‌ها در دو طبقه ساخته شده‌است. در این برج، کتیبه‌ای که تاریخ بنای آن را معلوم نماید وجود ندارد ولی کارشناسان آن را مربوط به […]
این گنبد از آجر و به صورت مربع ساخته شده و دور تا دور آن را با خطوط زیبا کتیبه کاری‌کرده‌اند و به قرن هفتم هجری قمری تعلق دارد.این گنبد در زمان ابو سعید بهادر خان ساخته شده و مقبره شمس الدین قره سنقر است که در آن زمان حکمران مراغه نیز بوده‌است. تاریخ بنای […]
گنبد سرخ مراغه قدیمی‌ترین گنبد باقیمانده مراغه‌است که در دوره سلجوقیان و به صورت مربع القاعده و در ۲ طبقه ساخته شده‌است.این گنبد از نظر ساخت و نوع تزئینات الهام بخش ساخت برجهای دیگر این شهر بوده‌است. گنبد سرخ یکی از قدیمی‌ترین بناهای موجود در مراغه‌است که در قسمت جنوب غربی شهر قرار دارد. نام […]
آبشار گل آخور آبشار گل آخور یکی از مناطق نمونه گردشگری استان آذربایجان شرقی است،که در شهرستان ورزقان واقع شده و در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی ورزقان.در بخش خاروانا و در دهستان ارزیل قرار گرفته است. این آبشار دل انگیز و روح نواز به نام روستای تاریخی و فرهنگی گل آخور نام گذاری شده است.معنی […]
کندوان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سهند بخش مرکزی شهرستان اسکو واقع شده ‌است. این روستا دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی‌است و به‌دلیل معماری روستای کندوان که بسیار منحصر به فرد میباشد از تمام نقاط دنیا بازدید کننده دارد. عسل از مهم‌ترین سوغات روستای کندوان است. کندوان یکی از سه روستای […]
کلیسای هوانس مراغه کلیسای هوانس مقدس یکی از کلیساهای ارامنهٔ کاتولیک است و نام آن برگرفته از اسم یکی از حواریون عیسی به‌نام یوحنا که ارامنه به آن «هوانس» می‌گویند، گرفته شده‌است. این کلیسا در داخل شهر مراغه واقع شده و تنها کلیسای موجود در این شهر است. کلیسای هوانس مراغه در دوران حکومت ایلخانان […]
کلیسای سنت استپانوس مکانی بسیار دیدنی در اعماق کوههای مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان که در منطقه جغرافیایی جلفای ایران واقع میباشد کلیسای سنت استپانوس یا استفانوس مقدس دومین کلیسای مهم ارامنه ایران است که از نظر اهمیت بعد از قره‌کلیسا قرار می‌گیرد. این بنا در استان آذربایجان شرقی در ۱۷ کیلومتری غرب شهر […]

  هتل ۴ ستاره درتبریز با امکانات دسترسی آسان به مناطق اصلی و فرودگاه و ایستگاه قطار و اتوبوس در زمینی به مساحت ۱/۵ هکتار و در فضای سبزی به مساحت سی هزار متر مربع واقع شده است و نوع ساخت هتل به طرح معماری آنزیم ( با فضای بازمیانی ) اجرا شده است و دارای […]
هتل شهریار تبریز
هتل ۵ ستاره شهریار در اول جاده ائل گلی و در منطقه خوش آب و هوای تبریز واقع شده است . این هتل با امکانات و تجهیزات مدرن و براساس استاندارد های بین المللی هتلداری در تابستان سال ۱۳۸۶ ( ۲۰۰۷ میلادی ) آماده بهره برداری گردید  و هم اکنون اماده پذیرش مسافران از سرتاسر […]
از امکانات این هتل می توان به رستوران تابستانه در حیاط هتل ودر کنار حوض بزرگ، رستوران مجلل ، کافی شاپ ، کافی نت ، صندوق امانات ، لاندری ،روم سرویس ۲۴ ساعته وپارک کودک اشاره کرد. فقط این هتل استخر ندارد تلفن رزرو ۰۹۱۴۵۸۰۹۵۷۵ صبحانه – وای فای – پارکینگ نرخ اتاق های هتل ۴ ستاره تبریز […]

  هتل ۴ ستاره درتبریز با امکانات دسترسی آسان به مناطق اصلی و فرودگاه و ایستگاه قطار و اتوبوس در زمینی به مساحت ۱/۵ هکتار و در فضای سبزی به مساحت سی هزار متر مربع واقع شده است و نوع ساخت هتل به طرح معماری آنزیم ( با فضای بازمیانی ) اجرا شده است و دارای […]
هتل شهریار تبریز
هتل ۵ ستاره شهریار در اول جاده ائل گلی و در منطقه خوش آب و هوای تبریز واقع شده است . این هتل با امکانات و تجهیزات مدرن و براساس استاندارد های بین المللی هتلداری در تابستان سال ۱۳۸۶ ( ۲۰۰۷ میلادی ) آماده بهره برداری گردید  و هم اکنون اماده پذیرش مسافران از سرتاسر […]
از امکانات این هتل می توان به رستوران تابستانه در حیاط هتل ودر کنار حوض بزرگ، رستوران مجلل ، کافی شاپ ، کافی نت ، صندوق امانات ، لاندری ،روم سرویس ۲۴ ساعته وپارک کودک اشاره کرد. فقط این هتل استخر ندارد تلفن رزرو ۰۹۱۴۵۸۰۹۵۷۵ صبحانه – وای فای – پارکینگ نرخ اتاق های هتل ۴ ستاره تبریز […]

خانه مشروطه(موزه مشروطه) تبریز یکی از خانه‌های مهم و تاریخی است که در زمان انقلاب مشروطیت محل تصمیم گیری‌های مهم سران آن بوده است. این خانه دارای یک موزه زیبا است که به موزه مشروطه شهرت دارد این خانه‌ی قدیمی در محله‌ای به نام راسته کوچه در غرب بازار تبریز و روبروی مسجد جامع قرار […]
موزه شهرداری عمارت شهرداری تبریز یکی از جاذبه های تبریز و بناهای زیبا، مستحکم و دیدنی شهر تبریز است که در سال ۱۳۱۴ خورشیدی و به دستور رضاشاه پهلوی در محل گورستان متروک و مخروبهٔ کوی نوبر بانظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری حاج‌ارفع‌الملک جلیلی بنا شد. عمارت شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطهٔ […]
موزه سنجش بی تردید بدون وجود ابزار آلات دقیق سنجش و اندازه گیری خلق آثار ماندگار معماری همچون تخت جمشید ، چغازنبیل،و ارگ بم در ایران و بسیاری از شاهکار های تاریخی ناممکن بود بنابراین جمع آوری اینگونه ابزار و ادوات در یک مجموعه تحت نام موزه سنجش می تواند روشنگر نحوه ایجاد و تکامل […]
موزه تاریخ طبیعی تبریز وابسته به سازمان محیط زیست آذربایجان شرقی است. این موزه در تالار های زیر زمین ساختمان سازمان محیط زیست  در چهار راه آبرسان جنب مسجد طوبی قرار دارد  ساعات کار روزهای شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح الی ۱۴ میباشد . و روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشد و یکی از […]
استاد بهتونی در طول عمر خود حدود ۱۰هزار قطعه هنری از خود به جای گذاشت  و در ساعات فراغت خود به کارهای هنری مشغول بود تمامی قطعات از گچ و سیمان درست شده و از رنگ های طبیعی استفاده شده است و حیرت هر شخصی را که از این موزه بازدید میکند  بر می انگیزد. […]
خانه موزه ادبی استاد شهریار این موزه که در کوی مقصودیه تبریز واقع شده یادگار گرانقدر ادبی هنری و ملی به شمار میرود. استاد شهریار فرزند آقا سید اسماعیل موسوی معروف به حاج میر آقا خشکنابی در سال ۱۲۸۶ شمسی در محله بازارچه میرزا نصرالله تبریز واقع در چای کنارچشم به جهان گشود . درسال […]

موزه سنجش بی تردید بدون وجود ابزار آلات دقیق سنجش و اندازه گیری خلق آثار ماندگار معماری همچون تخت جمشید ، چغازنبیل،و ارگ بم در ایران و بسیاری از شاهکار های تاریخی ناممکن بود بنابراین جمع آوری اینگونه ابزار و ادوات در یک مجموعه تحت نام موزه سنجش می تواند روشنگر نحوه ایجاد و تکامل […]
خانه نیکدل در تبریز
خانه نیکدل اگر تا به حال به تبریز سفر نکرده اید، و یا اهل تبریز هستید و دلتان هوای دیدن خانه تاریخی و موزه دارد، کافی است در بافت مرکزی شهر قدم بگذارید و ساعتی را آنجا بگذرانید. خیابان مقصودیه تبریز  یکی از قدیمی ترین محله های تبریز است که در دل شهر و تاریخی ترین […]
خانه موزه ادبی استاد شهریار این موزه که در کوی مقصودیه تبریز واقع شده یادگار گرانقدر ادبی هنری و ملی به شمار میرود. استاد شهریار فرزند آقا سید اسماعیل موسوی معروف به حاج میر آقا خشکنابی در سال ۱۲۸۶ شمسی در محله بازارچه میرزا نصرالله تبریز واقع در چای کنارچشم به جهان گشود . درسال […]
خانه مشروطه
  خانه مشروطه خانه مشروطه واقع در محله قدیمی راسته کوچه (خیابان شهید مطهری فعلی) از بناهای تاریخی دوره قاجار است، که تاریخ بنای آن به سال ۱۲۴۵ خورشیدی می‌رسد. این خانه متعلق به حاج میرزا مهدی کوزه‌کنانی معروف به ابوالمله؛ از بازرگانان خوش‌نام شهر تبریز و یکی از حامیان بزرگ نهضت مشروطه خواه بوده […]
خانه گنجه ای زاده
خانه گنجه ای زاده ساختمان گنجه‌ای‌زاده یکی از ساختمان‌های دانشگاه هنر اسلامی تبریز است که پیشینهٔ آن به اواخر دورهٔ قاجاریه و اوایل دوره پهلوی می‌رسد.این بنا یکی از ساختمانهای تملک شده توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز در عرصه ای به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع که با دو خانه تملک شده قدکی و بهنام مجموعاً بالغ بر […]
خانه قدکی در محله مقصودیه تبریز _ مجموعه  دانشکده معماری دانشگاه هنر های اسلامی این خانه و خانه بهنام و خانه گنجه ای زاده جمعا از کاربری مسکونی به کاربری آموزش عالی تغییر عملکرد داده و جزء مجموعه دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد و در محور تاریخی و فرهنگی تبریز واقع شده است. بنا […]
خانه علی مسیو کربلایی علی مسیو به سال ۱۲۴۵ هجری‌شمسی در محله نوبر چشم به جهان گشود. پس از انجام تحصیلات مقدماتی در زادگاهش، به کار در اداره گمرک پرداخت و چندی بعد راهی فرانسه، اتریش، قفقاز و ترکیه شد. در طول سفر خود موفق به فراگیری زبان‌های مختلف از جمله زبان فرانسه شد و […]
در حال حاضر این محل به عنوان دفتر فعالیت کمیسیون حقوق بشراسلامی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگردی استان برای استفاده در اختیار این مجموعه قرار  گرفته و نحوه استفاده از این مکان به گونه ای تعریف شده است که مانع از بازدید علاقمندان از خانه ستارخان نشود. آدرس تبریز ـ بلوار منجم (کوی […]
خانه حریری در تبریز
خانه حریری در تبریز خانه حریری مربوط به دوره قاجار است و در تبریز، خیابان تربیت، کوچه نور هاشمی، پلاک ۱۳۲ واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۴۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است تعداد زیاد نقاشی‌های دیواری، تنوع طرح، نقش و رنگ و […]
خانه تاریخی نعمت زاده مـوقعیـت بنـا: تبریز، خیابان مقصودیه، بن بست نعمت زاده، پلاک ۴۲ نـوع مـالکیـت بنـا: دولتی قـدمت بنـا: قاجاریه نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا: هتل بوتیک تـزئینـات بکـار رفتـه: ایوان ستوندار، آجرکاری نما، سرستونهای گچبری شده و درب و پنجره های چوبی با طرح های اسلیمی با شیشه های رنگی […]
خانه تاریخی حیدر زاده   این عمارت تاریخی در کوی مقصودیه تبریز، در ضلع جنوبی ساختمان شهرداری و در مجاورت خانه تاریخی سلمانی و در نزدیکی خانه های بهنام، گنجه‌ای و قدکی واقع شده است..  در خصوص تاریخ دقیق ساخت بنای این خانه سند و زمان مشخص وجود ندارد ولی براساس مطالعات میدانی، قدمت بنا را […]
خانه تاریخی بهنام خانه های تاریخی تبریز    خانه بهنام از جمله قدیمی‌ترین خانه‌های تاریخی شهر تبریز است که در اواخر دوران زندیه و اوایل دوران قاجار، به عنوان یک خانه مسکونی ساخته و در زمان ناصرالدین شاه قاجار، نوسازی و با نقاشی‌هایی تزیین شده است.خانه بهنام به دلیل معماری ظریف، پنجره‌های مشجر و طاق‌ها […]
خانه پروین اعتصامی هنوز کمتر کسی می‌داند که پروین اعتصامی در اتاق‌های خانه‌ای دلباز در محله قدیمی و زیبای ششگلان شهر تبریز به دنیا آمده و به هفت سالگی رسیده است همان شاعره‌ای که شاید بی‌اغراق همه مردم این کشور او را بشناسند. هرگاه اسمی از تبریز و داشته‌هایش می‌شود، مگر ممکن است یادی از […]

معرفی ۲۰ مورد از بهترین رستوران های تبریز رستوران تکدرخت در شهناز تبریز پذیرایی تکدرخت یکی از بهترین رستوران های تبریز و همچنین یکی از معروفترین رستورانهای تبریز است که کیفیت غداهایش زبانزد مردم تبریز هست.ارائه سرویس پیک رایگان آدرس پذیرایی تکدرخت خیابان شهناز ، پیاده راه ارک _ پشت ارک علیشاه رستوران کلاسیک ایمانی سردرود […]

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *