شماره پشتیبانی 24/7 ۰۹۱۴۵۸۰۹۵۷۵
اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز   اسامی هیات نمایندگان اتاق تبریز درخواست کارت بازرگانی اعضا و کاربران گرامی ، شما می توانید به جای مراجعه و استفاده از روش های سنتی جهت تایپ و پر کردن فرم و تحویل حضوری به اتاق ، از سیستم آنلاین ثبت نام کارت جهت صدور استفاده نمایید. درخواست […]