شماره پشتیبانی 24/7 ۰۹۱۴۵۸۰۹۵۷۵
پذیرایی تکدرخت رستوران تکدرخت در خیابان شهناز کوچه ارک پشت ارک علیشاه تلفن تماس :  ۰۴۱۳۵۵۷۲۵۰۵ پذیرایی تکدرخت یکی از بهترین رستوران های تبریز و همچنین یکی از معروفترین رستورانهای تبریز است که کیفیت غداهایش زبانزد مردم تبریز هست. در ضمن زیتون ، شانی و باقلوا بصورت رایگان جزو سرویس دهی پدیرایی تکدرخت نیز می […]